Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в ОБЕКТ 17 007

Документация

Проект на договор

Заповед

Приложения

Протокол от комисия

Заповед за определяне