Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 17 014

Документация

Проект на договор

Заповед

Приложения

Протокол от комисия

Заповед за определяне