Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ 17 010

Документация

Проект на договор

Заповед

Приложения

Заповед за прекратяване