Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 06 – 10 ноември 2017 г.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 06 – 10 ноември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

//Подробна Информация//

 

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР.

Заповед №8121К-7727 от 30.10.2017г. на Министерство на вътрешните работи, за обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР.

 

//Заповед//

 

 

Информационна среща на оиц-софия за кандидатстване по европрограми.

logo-col

На 02.11.2017 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в читалище „Христо Смирненски-1889“ екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В рамките на събитието експерти от ОИЦ-София ще разяснят условията за кандидатстване на отворени в момента процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Околна среда“. Представени ще бъдат допустими дейности, разходи, бенефициенти, партньори, начин на кандидатстване, както и какво престои като възможност за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поканени за участие са представители на община Златица, на бизнеса, неправителствени организации, образователни и културни институции, медии, широката общественост.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Обява за набиране на доброволци

Община Златица набира доброволци, за участие в Доброволно фирмирувание за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

 

//Подробна информация// 

 

 

Oбява на вакантни длъжности от Сухопътните войски.

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

//Подробна Информация//

 

 

Технически преглед на земеделска, горска и строителна техника, работеща на територията на община Златица.

Община Златица съобщава на собствениците на земеделска, горска и строителна техника, че ще се проведе технически преглед на техниката, работеща на територията на община Златица.

//Подробна информация//

 

 

Община Златица започва продажба на стояща дървесина на корен.

 

//Подробна информация//

 

 

Конкурси за вакантни длъжности във Военномедицинска академия и Националната гвардейска част.

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

//Подробна информация//

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.10.2017 г., 11.10.2017 г. и 12.10.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София

//Подробна информация//

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО Август 2017Г.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 07 – 11 август 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

На 11.08.2017 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Златица: Вежен, Владислав Варненчик, Генерал Брок, Гео Милев, Георги Раковски, Гергана, Ивайло, Извън регулация, Козница, Любен Каравелов, Неофит Рилски, Опълченска, Патриарх Евтимий, Тополница, Цар Калоян

На 08.08.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Златица: Извън регулация, Местност Медет

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златица

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.  ЗЛАТИЦА

ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

от местната общност на:

Отчетът за изпълнение на  Общинския Бюджет за 2016 г.

На 10.07.2017 г. (понеделник) от 16.30 ч. в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Златица

 

Материалите за общественото обсъждане са публикувани на сайта на общината и са на разположение на гражданите

на гише № 1 в сградата на общинска администрация Златица и при техническите секретари в кметствата Църквище, Петрич и Карлиево.

Общинска администрация

Планирани прекъсвания на електрозахранването Юли 2017г.

ЧЕЗ уведомява своите клиенти, че поради дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други се налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на територията на община Златица.

На 04.07.2017 г. /10:15 – 14:00 ч./

Бузлуджа 27, 13, 12, 9, 17, 21, 19, 25;
Местност Свети Спас Манастир;
Родопи 5, 3, 11, 12, 9, 8, 1;
Спас войвода 3, 1, 12, 4, 8, 5, 7, 9, 6, 2, 10;
Стара планина 62, 46, 35, 59, 41, 30 А, 14, 40, 36, 51А, 16, 44, 48, 38, 22, 18, 26, 51, 37, 32, 34, 45, 43, 24, 28, 39;
ТП Дмд

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

Планирани прекъсвания на електрозахранването Юни 2017г.

ЧЕЗ уведомява своите клиенти, че поради дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други се налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на територията на община Златица.

 

На 27.06.2017 г. /11:00 – 15:00 ч./ – Златица
Баба Тонка 21, 19, 12, 9, 4, 18, 7, 2 A, 16, 23, 1, 14, 3, 6, 5;
Батак 2, 4, 1;
Георги Златанов 4, 5, 6, 11, 7, 8, 2, 12, 13, 10;
Гълъбец 49, 34, 34а, 9, 28, 2, 17, 30, 23а, 13, 33а, 27, 23, 5, 39, 41, 25, 15, 3, 37, 29;
Панайот Хитов 2, 1, 3;
Пейо Яворов 15, 24, 2 А, 16, 2, 3, 10, 9, 8, 13, 4, 5, 19, 21, 6, 7, 17, 23, 11;
Рад Радев 8, 4, 10, 6, 3, 7, 5, 11, 15, 12, 1, 9, 13, 2;
Райна Княгиня 3, 6, 5, 2, 7, 14, 1, 8, 12, 4, 10;
Рила 1, 2, 6;
Стара Планина 21, 25, 4, 6, 12, 19, 8, 31, 27;
Стефан Караджа 18, 11, 3, 14, 16, 1, 2, 6, 5, 17, 12, 7, 15, 9;
Харалампи Самарджиев 16, 18, 9, 22, 21, 10, 30, 13, 14, 8, 36, 28, 26, 7, 24, 3, 12, 20, 23;
Чайка 8, 4, 12, 6, 7, 2, 5, 18, 16, 10, 1, 9;
ТП Подлеза

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА.

Община Златица, на основание чл.14 ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и Заповед № 265 / 19.06.2017 година на кмета на общината, ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Старши юрисконсулт“ в община Златица.

//ЗА ИНФОРМАЦИЯ//

 

 

Заповед

Заповед за нов преносен газопровод от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

//Заповед//

 

 

Турнир по футбол – Купа Средногорие

 

 

футбол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  //Програма и регламент на турнира//

 

 

Съобщение

Има инвестиционно предложение за модификация на гумено-лентов транспортьор за възстановяване зареждането на силоз за натрошена шлака в Обогатителна фабрика.

//Повече информация//

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Златица уведомява гражданите на гр.Златица , че  във връзка с ремонта на главния водопровод  за високата зона на града, на 06.06.2017г. от 9.00ч. до 20.00ч. и на 07.06.2017г. от 10.00ч. до 16.00ч., ще бъде спряно водоподаването на кварталите  разположени  северно  над  железопътната линия  Златица – Пирдоп

Съобщение

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА КАДАСТРАЛНА КАРТА /заснемане границите на имоти в регулация/ НА ГР. ЗЛАТИЦА И  В.З. „ЧЕРЕШАКА”, СРОКЪТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ /нотариален акт, договор за покупко – продажба, договор за делба и други/. ЗА ИМОТИ  РАЗПОЛОЖЕНИ  В ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 16.06.2017 ВКЛЮЧИТЕЛНО.                         .

КОПИЯТА ОТ ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В „ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА”, НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ, В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА.

 

 

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

logo-col

С цел разясняване на процедурите за кандидатстване за финансиране от Европейските структури и фондове, ще се проведе приемна в град Златица на площад Македония. Желаещите да заповядат на 9 юни (петък) от 11.00 ч. до 14:00 ч.

//Линк за повече информация.//

 

 

 

 

 

 

Община Златица започва продажба на материал (свободна сеч).

Съгласно член 111, ал.2, т.2 от закона за горите, започва продажба на материал за свободна сеч.

//За подробна информация.//