Услуги свързани с кадастрални карти и регистър

syobshtenie kadastyr 29.01.2019

 

 

ОДОБРЯВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЗЛАТИЦА

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ГР.ЗЛАТИЦА

СЪОБЩАВАМЕ НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ, ЧЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БР.8 ОТ 25.01.2019г. (СТРАНИЦА 74) Е ПУБЛИКУВАНА ЗАПОВЕД №РД-18-1980/20.12.2018Г. НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР /СГКК/- СОФИЯ ОБЛАСТ, ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЗЛАТИЦА, ОБЩИНА ЗЛАТИЦА. УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ ОБХВАЩАТ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. ЗЛАТИЦА И ЧАСТ ОТ В.З. ЧЕРЕШАКА /ОТ КВ.6 ДО КВ.25/.

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ 30.01.2019Г.

Във връзка с ремонтни дейности и поддръжка, ЧЕЗ ще проведе планирани прекъсвания на електорзахранването:

На 30.01.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Златица:  Генерал Гурко, Драва, Елин Пелин, Еп.Софроний Врачански, Иван Русеков, Киро Стоянов, Македония, Медет, Неделко Неделев, Пирин, Свети Св.Кирил и Методий, Софийско Шосе, Събко Милков, Хан Аспарух, Якуб Враня.

 

 

НИМХ-БАН Предупреждение за опасно време 27.11.2018

През следващото денонощие се очаква опасно време в цялата страна. В София област е обявен жълт код.

Подробна информация:

//Линк 1//

//Линк 2//

 

 

 

Покана

Бабинден 2019 г

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ 23.01.2019Г.

Във връзка с ремонтни дейности и поддръжка, ЧЕЗ ще проведе планирани прекъсвания на електорзахранването:

На 23.01.2019 г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Златица:   Генерал Гурко, Драва, Елин Пелин, Еп.Софроний Врачански, Иван Русеков, Киро Стоянов, Македония, Медет, Неделко Неделев, Пирин, Свети Св.Кирил И Методий, Софийско Шосе, Събко Милков, Хан Аспарух, Якуб Враня.

 

 

ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ И ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ, ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Dobrovolno_formiruvanie_bedstvia_2018

Йордановден – изваждане на кръста

Уважаеми съграждани, заповядайте на Спасовото кладенче на 06.01.2019 г. (неделя) от 12:00 часа за отбелязването на големия християнски празник – Богоявление (Йордановден), който ще се проведе с традиционното изваждане на кръста от ледените води на Кору дере.

 

Съобщение - Богоявление 2019

 

 

Коледен концерт

Уважаеми съграждани, заповядайте на коледния концерт, организиран от община Златица на 21.12.2018 г. от 18:00 часа в големия салон на НЧ „Христо Смирненски – 1889“, за да се насладим заедно на една красива коледна история, разказана вълшебно от популярната на екрана актриса Деляна Хаджиянкова. В Коледния спектакъл ще бъдат включени любими и познати на всички коледни песни от цял свят, в атрактивни нови аранжименти. Звездните солисти на спектакъла – младата прима на Музикалния театър Валентина Корчакова и популярният тенор Марио Николов ще изпълнят любимите на цял свят коледни песни с участието на млади изгряващи певци – класики като “White Christmas“, “Let it snow“, “Silent Night“, “Ave Maria“ и много други приказни мелодии и песни.

 

Koleden koncert 2018

 

 

Депо за ТБО – работно време

Депо за ТБО ще работи със следното работно време, както следва:

24,25 и 26.12.2018г   от  10.00 ч. до 15.00 ч.

 

 

Огнено шoу “Дивинитас”

zapalvane na koledni svetlini 2018

 

 

Коледно-новогодишна програма на община Златица

Коледно -новогодишна програма на община Златица 2018 г.

 

НИМХ-БАН Предупреждение за опасно време 27.11.2018

През следващото денонощие се очаква опасно време в цялата страна. В София област е обявен жълт код.

 

//Линк за подробна информация//

 

 

Становище относно доклад за ОВОС във връзка с обществено обсъждане.

Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и всички приложения към него за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп”, с Възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

26.11.2018 г.

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ 21.11.2018Г.

Във връзка с ремонтни дейности и поддръжка, ЧЕЗ ще проведе планирани прекъсвания на електорзахранването:

На 21.11.2018 г. /09:30 – 15:15 ч./ –  Златица: Бор, Бузлуджа, Голеш, Липа, местност Свети Спас, Оборище, Панайот Хитов, Райна Княгиня, Стара Планина, Тодор Каблешков, Харалампи Самарджиев, Чайка

 

 

Съобщение до земеделските стопани 08.11.2018

08.11.2018-syobshtenie do zemedelskite stopani

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД – „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГР. ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП”

09.10.2018 obshtestveno obsyjdane gazoprovod panagiurishte pirdop

/линк до доклада за ОВОС/

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 15, ал. 1 от

Закона за общинския дълг

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

от местната общност на:

 Поемане на дългосрочен дълг  по проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, ЗА ОБЩИНИТЕ ЗЛАТИЦА, АНТОН, КОПРИВЩИЦА, МИРКОВО, ПИРДОП, ЧАВДАР И ЧЕЛОПЕЧ”

 

На 06.12.2018 г. (петък) от 16.30 ч. в зала на I-ви етаж  в сградата на общинска администрация гр. Златица

Материалите за общественото обсъждане са публикувани на сайта на общината и са на разположение на гражданите на гише № 1 в сградата на общинска администрация Златица и при техническите секретари в кметствата Църквище, Петрич и Карлиево. /виж тук/

Съобщение до стопаните на кучета

Съобщение 117 ЗМДТ

Открит обществен достъп до документи

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД

гр.Пирдоп, общ.Пирдоп и гр.Златица, общ.Златица, Софийска област

с оператор: АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД

с предмет на дейност: производство на анодна мед и катодна мед

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 27.10.2018 г. до 27.11.2018 г. (включително) в сградата на община Златица на пл.Македония №1, етаж 1, стая № 104, всеки работен ден от 09:00 до 16:00ч., на интернет страницата на община Златица,  – http://www.zlatitsa.bg. Доклада за безопастност може да видите тук.

Обявата е публикувана във вестник „Камбана“.

Лице за контакти: Светлана Прокопова – мл.експерт Екология

тел. 0728/ 60201, в.122; 0886241101, s.prokopova@zlatitsa.bg

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.