СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златица

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.  ЗЛАТИЦА

ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

от местната общност на:

Отчетът за изпълнение на  Общинския Бюджет за 2016 г.

На 10.07.2017 г. (понеделник) от 16.30 ч. в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Златица

 

Материалите за общественото обсъждане са публикувани на сайта на общината и са на разположение на гражданите

на гише № 1 в сградата на общинска администрация Златица и при техническите секретари в кметствата Църквище, Петрич и Карлиево.

Общинска администрация

Планирани прекъсвания на електрозахранването Юли 2017г.

ЧЕЗ уведомява своите клиенти, че поради дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други се налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на територията на община Златица.

На 04.07.2017 г. /10:15 – 14:00 ч./

Бузлуджа 27, 13, 12, 9, 17, 21, 19, 25;
Местност Свети Спас Манастир;
Родопи 5, 3, 11, 12, 9, 8, 1;
Спас войвода 3, 1, 12, 4, 8, 5, 7, 9, 6, 2, 10;
Стара планина 62, 46, 35, 59, 41, 30 А, 14, 40, 36, 51А, 16, 44, 48, 38, 22, 18, 26, 51, 37, 32, 34, 45, 43, 24, 28, 39;
ТП Дмд

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

Планирани прекъсвания на електрозахранването Юни 2017г.

ЧЕЗ уведомява своите клиенти, че поради дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други се налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на територията на община Златица.

 

На 27.06.2017 г. /11:00 – 15:00 ч./ – Златица
Баба Тонка 21, 19, 12, 9, 4, 18, 7, 2 A, 16, 23, 1, 14, 3, 6, 5;
Батак 2, 4, 1;
Георги Златанов 4, 5, 6, 11, 7, 8, 2, 12, 13, 10;
Гълъбец 49, 34, 34а, 9, 28, 2, 17, 30, 23а, 13, 33а, 27, 23, 5, 39, 41, 25, 15, 3, 37, 29;
Панайот Хитов 2, 1, 3;
Пейо Яворов 15, 24, 2 А, 16, 2, 3, 10, 9, 8, 13, 4, 5, 19, 21, 6, 7, 17, 23, 11;
Рад Радев 8, 4, 10, 6, 3, 7, 5, 11, 15, 12, 1, 9, 13, 2;
Райна Княгиня 3, 6, 5, 2, 7, 14, 1, 8, 12, 4, 10;
Рила 1, 2, 6;
Стара Планина 21, 25, 4, 6, 12, 19, 8, 31, 27;
Стефан Караджа 18, 11, 3, 14, 16, 1, 2, 6, 5, 17, 12, 7, 15, 9;
Харалампи Самарджиев 16, 18, 9, 22, 21, 10, 30, 13, 14, 8, 36, 28, 26, 7, 24, 3, 12, 20, 23;
Чайка 8, 4, 12, 6, 7, 2, 5, 18, 16, 10, 1, 9;
ТП Подлеза

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА.

Община Златица, на основание чл.14 ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и Заповед № 265 / 19.06.2017 година на кмета на общината, ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Старши юрисконсулт“ в община Златица.

//ЗА ИНФОРМАЦИЯ//

 

 

Заповед

Заповед за нов преносен газопровод от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

//Заповед//

 

 

Турнир по футбол – Купа Средногорие

 

 

футбол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  //Програма и регламент на турнира//

 

 

Съобщение

Има инвестиционно предложение за модификация на гумено-лентов транспортьор за възстановяване зареждането на силоз за натрошена шлака в Обогатителна фабрика.

//Повече информация//

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Златица уведомява гражданите на гр.Златица , че  във връзка с ремонта на главния водопровод  за високата зона на града, на 06.06.2017г. от 9.00ч. до 20.00ч. и на 07.06.2017г. от 10.00ч. до 16.00ч., ще бъде спряно водоподаването на кварталите  разположени  северно  над  железопътната линия  Златица – Пирдоп

Съобщение

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА КАДАСТРАЛНА КАРТА /заснемане границите на имоти в регулация/ НА ГР. ЗЛАТИЦА И  В.З. „ЧЕРЕШАКА”, СРОКЪТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ /нотариален акт, договор за покупко – продажба, договор за делба и други/. ЗА ИМОТИ  РАЗПОЛОЖЕНИ  В ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 16.06.2017 ВКЛЮЧИТЕЛНО.                         .

КОПИЯТА ОТ ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В „ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА”, НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ, В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА.

 

 

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

logo-col

С цел разясняване на процедурите за кандидатстване за финансиране от Европейските структури и фондове, ще се проведе приемна в град Златица на площад Македония. Желаещите да заповядат на 9 юни (петък) от 11.00 ч. до 14:00 ч.

//Линк за повече информация.//

 

 

 

 

 

 

Община Златица започва продажба на материал (свободна сеч).

Съгласно член 111, ал.2, т.2 от закона за горите, започва продажба на материал за свободна сеч.

//За подробна информация.// 

 

 

Планови прекъсвания на електрозахранването – 23.05.2017г.

На 23.05.2017г. ще има планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Златица между 09:45 – 11:00 ч.

Подробна информация относно засегнатите части от града можете да видите //тук//

 

 

Публичен търг – зъболекарски кабинет.

Община Златица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ помещение от 12 кв.м.– кабинет № 2, находящо се на І-ви етаж на „Медицински център І – Златица“ ЕООД, което ще се използва като зъболекарски кабинет.

//Подробна Информация//

 

 

Конференция на Местна инициативна група – Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч.

На 15.05.2017 г. от 13.00 часа в залата на НЧ „Христо Смирненски – 1889“ гр. Златица ще бъде проведена заключителна информационна конференция за популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на потенциална Местна инициативна група – Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч.

/Повече информация/

 

 

Ремонт на улица Христо Ботев

Във връзка с реконструкцията на водопровода на ул. Христо Ботев е необходимо да се освободи движението и тротоарните части и да се подготвят шахти за водомерни възли.

\\ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ\\ 

 

 

Ремонт на главния водопровод.

Община Златица уведомява гражданите на гр. Златица, че във връзка с ремонта на главния водопровод за ниската зона на града, на 10.05.2017г. от 09:00ч. до 20:00ч., ще бъде спряно водоподаването на кварталите разположени южно под железопътната линия Златица – Пирдоп.

 

Започва продажба на дървесина – суха и паднала маса – БУК.

Обекта е в местността “Кантона”, в землищата на община Златица. Подаване на заявление по образец става в сградата на община Златица от 02.05.2017г. до 15.09.2017г.

//подробна информация//

 

 

Майски Празници в Община Златица

//Програма//

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЗЛАТИЦА, ОБЩ. ЗЛАТИЦА, ОБЛ. СОФИЯ /ВИЖ ТУК/

ОБЯВА

Във връзка с реализация  на дейностите по договор РД № 50-109/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР  2014-2020 г., изпълняван от  Община Чавдар,  в партньорство с Общините  Златица, Мирково и Челопеч, фирма „Декра – 66“ ЕООД и Сдружение „За един по-добър живот“ Ви уведомяваме, че на 25.04.2017 г. ще бъдат проведени обществени обсъждания на разработваната стратегия за ВОМР  за територията на Местна инициативна група – Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч, както следва

  1. с. Мирково – залата на общината от 11.00 часа
  2. с. Карлиево, община Златица – пенсионерски клуб от 11.00 часа
  3. с. Чавдар – залата на общината от 14.00 часа
  4. с. Челопеч – залата на общината от 14.00 часа

За участие в  обсъжданията са поканени  да вземат участие представители на: