тренировка със задействане на Локална система за оповестяване /ЛСО/ в „Аурубис България“ АД

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

 Уведомяваме Ви, че на 01.10.2019 г. от 11:00 часа ще се проведе тренировка със задействане на Локална система за оповестяване/ЛСО/ в „Аурубис България“АД, на основание чл. 37, ал.1, ал.2 и ал.5 от Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

инж. МАГДАЛЕНА ИВАНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

 

 

Разписание на автобуси

razpisanie_ankor_24.09.2019

 

 

Заповед относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. са определени със заповед № 377 / 16.09.2019 г.

 

 

Съобщение относно регистрирането на кандидатските листи за местни избори 2019

Общинска избирателна комисия – Златица уведомява, че съгласно т. 18, т. 1 от Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

– предложение от партията /коалицията/ местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа);

-предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат.

-за всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община /район/ кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата.

 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ЗЛАТИЦА

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК на територията на община Златица, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

//Линк към Покана в секция “Избори”//

13.09.2019

 

 

Покана 21.09.2019

plakat

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Pozdravitelen adres magadan

 

 

Покана за публично обсъждане – Отчет по изпълнение на Бюджет 2018г

//Покана//

//Пълна информация и документи//

 

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Община Златица приема заявления за включване в механизма лична помощ. Заинтересуваните лица желаещи да бъдат ползватели на лична помощ или асистенти могат да намерят подробна информация в Съобщение за прием на документи за включване в механизма лична помощ. 

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

Подробна информация //Съобщение за прием на документи за включване в механизма лична помощ//

 

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА

На 04.09.2019 година от 16:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, в съответствие с решение 932–МИ от 30.08.2019 г. на ЦИК ще се проведе първо заседание на ОИК 2347 гр. Златица.

Присъствието на всички членове на ОИК е задължително.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Йоцов Веков

 

 

Тържествен концерт

Плакат - група епизод PDF_page-0001

 

 

Съобщение от ОСЗ-Пирдоп

На вниманието на всички земеделски производители:

 

ОСЗ-Пирдоп информира, че от 28.08.2019г. стартират специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл).

Основана цел на проверката е да установи, дали съответните площи във ФБл, включително всички площи, заявени извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019 г., отговарят на условията за подпомагане съгласно Наредба № 2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

Проверките касаят и определяне/актуализиране на границите на физическите блокове с оглед обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) както и техния начин на трайно ползване.

Проверките на ФБл могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани, в случаи когато по обективни причини не е бил осъществен контакт със земеделския стопанин или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график.

Списъците с физически блокове, определени за проверка, графиците за проверка, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, се намират в   Общинска служба по земеделие-Пирдоп.

 

За информация на телефон: 07181 90 72

 

 

 

Технически преглед на земеделска, горска и строителна техника 11.09.2019

Технически преглед на земеделска, горска и строителна техника 11.09.2019

 

 

Съобщение

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че на 29.08.2019 г. между 10:00 и 12:00 часа ще се проведе тренировка по изпълнение на Вътрешния авариен план със задействане на Локална система за оповестяване/ЛСО/ в „Аурубис България“АД, на основание чл.35, ал3, т.2 от Закона за защита при бедствия и чл. 37, ал.5 от Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

инж. МАГДАЛЕНА ИВАНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

 

 

Съобщение за техническа грешка относно ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

С решение № 603-МИ от 12.08.2019 г. ЦИК допуска поправка на техническа грешка в свое Решение № 600-МИ от 09.08. 2019 г., относно провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., като в т.3, буква „б“ на решението вместо „16.07.2019 г.“ да се чете „10.07.2019 г.“

* Публикувано на 12.08.2019 в 15:46 часа.

//Линк към Покана в секция “Избори”//

 

 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК на територията на община Златица, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

//Линк към Покана в секция “Избори”//

12.08.2019

 

 

Празник за децата от Средногорието – 17 август, 2019

Poster_Detski_pamair

Poster-Tita

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ 12.08.2019Г.

На 12.08.2019 г. /09:00 – 15:15 ч./  На 13.08.2019 г. /09:00 – 15:15 ч./ –  Златица: Васил Левски 41, Васил Петлешков 6, 7, 1, 10, 8, 12, 5, 3, Георги Бенковски 27, 23, 19, 22, 21, 18, 20, 24, 17, 15, Гълъбец 16, 18, 10, Детелина 5, 3, 4, 2, 6, 8, 7, Дядо Пенчо 20, Златишко Поле 1, 3, 12, 11, 13, 14, 2, 10, 7, 9, 5, 16, извън регулация, Кашана 23, 12, 27, 10, 17, 5, 1, 2, 39, 13, 19, 15, 41, 21, 35, 3, 1а, 33, 29, 4, 8, 25, 6, 7, 37, Лулчо Гарчов 2, 10, 13, 6, 1, 4, 3, 8, Момина Скала 19, 11, 9, 1, 13, 5, 7, 15, 17, 2, 21, 6, Нено Гугов 4, 6, 7, 8, 2, 3, 1, 5, П.Р.Славейков 24, 22, 11, 15, 17, 9, 10, 16, 12, 8, 6, 1, 5, 18, 2, 14, 3, 13, 7, 4, Сава Чукалов 31, 19, 21, Свещи Плаз 18, 88а, 4, 8, 24, 17, 12, 28, 26, 3, 11, 5, 30, 10, 13, 1, 15, 2, 6, Софийско Шосе 8, Тодор Пеев 7, 9, 14, 6, 15, 10, 12, 5, 3, 4, 13, Филип Тотю 10, 4, 1, 6, 8, 2, 20081208

 

 

Покана

съобщение-Метоха 18.07.2019_page-0001

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ 19.07.2019Г.

Във връзка с ремонтни дейности и поддръжка, ЧЕЗ ще проведе планирани прекъсвания на електорзахранването:

На 19.07.2019 г. /09:00 – 15:15 ч./ –  Златица: Вежен, Владислав Варненчик 23, 27, 32, 33, 39, 35, 1, 46, 43, 15, 18, 26, 28, 34, 31, 9, 25, 26 А, 44, 37, 5, Генерал Брок 2, 6, 8, 4, Гео Милев 4, 3, 1, 12, Георги Раковски 13, 6, Гергана 1, Ивайло 2, 14, 4, 6, 8, 1, извън регулация УПИ XII-1410 Кв.167, Козница 4, 15, 17, 13, 5, 1, 16, 12, 3, 19, 10, 6, 11, 22, Любен Каравелов 9, 7, 4, 3, 1, 11, Неофит Рилски 1, Опълченска 31, 35, Патриарх Евтимий 6, 3, 2, 5, 7, 1, 8, 4, Тополница 16, 21, 29, 27, 22, 15, 17, 13, 1, 18, 31, 25, Цар Калоян 4, 6, 1, 10, 14, 8, 18, 20081202