Съобщение НАП

syobshtenie_NAP_Zemedelie

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК на територията на община Златица за гласуване в изборите за членове на Европейския пармамент на Република България на 26 май 2019 година

//Линк към Покана в секция “Избори”//

 

 

Турнир по спортни танци

turnir sportni tanci 2019

 

 

Заповед РД-12-П-624 от 13.02.2019 – Относно масивите за ползване.

//Заповед РД-12-П-624 от 13.02.2019//

 

 

Заповед 119 от 03.04.2019 – относно ползватели на земеделски земи от общински поземлен фонд в землището на с.Петрич.

//Заповед 119 от 03.04.2019//

 

 

НИМХ-БАН Предупреждение за опасно време 09.04.2019

През следващото денонощие се очаква опасно време. В София област е обявен жълт код.

Подробна информация:

//Линк 1//

//Линк 2//

 

 

Покана по случай Тодоровден

Съобщение Тодоровден 2019

 

 

Съобщение НАП 26.03.2019

Съобщение НАП 26.03.2019

Ежегодна среща с ръководството на Областна дирекция „Земеделие” – София област

Общинска служба по земеделие – Пирдоп, уведомява всички земеделски стопани, че на 25.03.2019г. /понеделник/от 14.00 часа в лекторията на Читалище „Напредък 1869”-град Пирдоп, ще се проведе ежегодна среща с ръководството на Областна дирекция „Земеделие” – София област по въпроси, свързани с новия Наръчник за кандидатстване и Директни плащания кампания 2019г.

 

 

Tренировка за проверка функционирането на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване 03.04.2019

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви,че на 01.04.2019 г. от 13:00ч. на територията на „Аурубис България“АД и община Златица,ще се проведе тренировка за проверка функционирането на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, на органите на изпълнителната власт и населението, за разпознаване на сигналите,излъчвани от акустичните сиренни устройства.

Инж.МАГДАЛЕНА ИВАНОВА

         КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

 

 

Изнесена приемна НССЗ на 14.03.2019г.

Уважаеми съграждани,

Информираме ви, че Териториалният областен офис на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) гр.София, ще проведе изнесена приемна на 14.03.2019 г. от 10:00 до 12:00 в залата на читалището в гр.Пирдоп. По време на приемната експертите от офиса имат готовност да консултират желаещите за възможностите за субсидиране на тяхната дейност, вкл. по линия на ПРСР2014-2020, включително предстоящият прием по подмярка 6.3 за развитие на малки стопанства, както и други въпроси от сферата на земеделието.

Хубав ден и успешна седмица!

 

 

Съобщение.

Уведомяваме Ви, че считано от 11.03.2019 г. „Кастел Транс” АД преустановява извършването на превози по линията Карлово-София.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ относно одобрената и влязла в сила кадастрална карта на землище Златица

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕ ЗЛАТИЦА

 

По повод питания на граждани, относно одобрената и влязла в сила кадастрална карта на землище Златица, ви уведомяваме следното:

Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър кадастрална карта и кадастрални регистри се създават за територията на цялата страна и съдържат актуални данни както за границите, площта, вида територия и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, така и за правото на собственост и другите вещни права върху тях.

Изработването на кадастрални карти не е по желание на общините, а е държавна политика, осъществявана със средства от държавния бюджет. В региона на Средногорието, общините с приети кадастрални карти за урбанизирани територии към настоящия момент (м.март 2019 г.) са Мирково, Копривщица и Златица.

Във връзка с кадастралната карта на землище Златица, хронологично действията на общинска администрация са, както следва:

От месец април до месец юни 2017 година включително със съобщения от Агенция по геодезия, картография и кадастър, чрез интернет страницата на община Златица, собствениците на имоти бяха уведомени за изработването на кадастрална карта, като следваше да осигурят достъп до имотите си и да предоставят копие на документ за собственост. Съобщенията бяха разпространени и на хартиен носител.

Заснемането на имотите и изработката на кадастралната карта се извърши от „ЗЕНИТ-ГЕО“ ЕООД – фирма, която предлага геодезически услуги.

От 11 май 2018 година до 11 юни 2018 година отново чрез интернет страницата на община Златица, съответно и разпространени съобщения на хартиен носител, собствениците на имоти бяха уведомени за изготвянето на кадастралната карта и при несъответствия беше предоставена възможност чрез общинска администрация в законоустановения срок да направят възражения.

Входираните в общинска администрация възражения бяха изпратени в Служба по геодезия, картография и кадастър София област за разглеждане и вземане на решения по компетентност.

Уважени бяха част от възраженията, касаещи собственост и неотразени имоти.

Възраженията, касаещи разлика в квадратури между заснетите имоти и документите за собственост, не бяха уважени, като мотивът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е, че не се уважава възражение при наличие на разлика в метода за измерване на съответните площи по стария план от 1984 година и одобрената вече кадастрална карта.

Кадастралната карта на землище Златица е одобрена със заповед № РД-18-1980 от 20.12.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, същата е публикувана в Държавен вестник, брой 8 от 25.01.2019 година и влиза в сила от датата на публикуването й.

Издаването на скици от кадастралната карта не се извършва от техническа служба при община Златица, а от Служба по геодезия, картография и кадастър – София област, съответно таксите за тях не постъпват в общината, а в сметката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Таксите за услугите по издаване на скици, характеристики и промени в регистъра, се определят от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. за общината остават единствено направените разходи за консумативи, свързани с тези услуги.

Важна информация:

Всеки заинтересован може да извърши справка по действащата кадастрална карта на землище Златица на следния адрес – https://kais.cadastre.bg/bg/Map, да открие своя имот и да го провери за несъответствия, като при наличието на такива има право да подаде заявление до Служба по геодезия, картография и кадастър – София област.

Отстраняването на допуснати несъответствия на заснетите имоти по вина на фирмата изпълнител, съгласно уверения от страна на Служба по геодезия, картография и кадастър София област, ще се извършват безплатно в срок една година от датата на одобряване на кадастралната карта: от 25.01.2019 година до 25.01.2020 година.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТИЦА

 

 

Технически преглед на земеделска, горска и строителна техника 12-13.03.2019

tehnicheski pregled na tehnika 03.2019

Фолклорен концерт-спектакъл „Майка България“

Уважаеми съграждани, по случай националния празник – 141 години от обявяването на Деня на Освобождението на България от османско владичество, община Златица Ви кани на организирания фолклорен концерт-спектакъл „Майка България“, който ще бъде представен от Ансамбъл „Тракия“ – гр. Пловдив.
Заповядайте на 2 март от 18:00 часа в големия салон на НЧ „Христо Смирненски – 1889“, за да се насладим заедно на завладяващата програма на професионалните артисти.

koncert 02.03.2019

Опростяване на изискванията за предоставяне на някои официални документи в Европейския съюз

Опростяване на изискванията за предоставяне на някои официални документи в Европейския съюз

Безработните дължат месечно по 22,40 лв. за здравни вноски.

Безработните дължат месечно по 22,40 лв. за здравни вноски 1

Безработните дължат месечно по 22,40 лв. за здравни вноски 2

Услуги свързани с кадастрални карти и регистър

syobshtenie kadastyr 29.01.2019

 

 

ОДОБРЯВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЗЛАТИЦА

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ГР.ЗЛАТИЦА

СЪОБЩАВАМЕ НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ, ЧЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БР.8 ОТ 25.01.2019г. (СТРАНИЦА 74) Е ПУБЛИКУВАНА ЗАПОВЕД №РД-18-1980/20.12.2018Г. НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР /СГКК/- СОФИЯ ОБЛАСТ, ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЗЛАТИЦА, ОБЩИНА ЗЛАТИЦА. УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ ОБХВАЩАТ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. ЗЛАТИЦА И ЧАСТ ОТ В.З. ЧЕРЕШАКА /ОТ КВ.6 ДО КВ.25/.

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ 30.01.2019Г.

Във връзка с ремонтни дейности и поддръжка, ЧЕЗ ще проведе планирани прекъсвания на електорзахранването:

На 30.01.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Златица:  Генерал Гурко, Драва, Елин Пелин, Еп.Софроний Врачански, Иван Русеков, Киро Стоянов, Македония, Медет, Неделко Неделев, Пирин, Свети Св.Кирил и Методий, Софийско Шосе, Събко Милков, Хан Аспарух, Якуб Враня.