Спорт

ПРОГРАМА И ПЛАН – СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СК “СТОЯН НИКОЛОВ”- ЗЛАТИЦА ЗА 2014Г. , КОИТО ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ПЛАН – СМЕТКА НА СПОРТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2014 г.