Регионално сдружение за управление на отпадъците – “Средногорие Eко”.


Регионална програма за управление на отпадъците на регионално сдружение „Средногорие еко“.

Вътрешни Правила


Общо събрание – 22.11.2017г.

Покани

Протокол

Решения

Споразумение за партньорство


Общо събрание – 05.10.2017г.

Покани

Протокол

Решения


Общо събрание – 04.07.2017г.

Покани

Протокол


Общо събрание – 20.03.2017г.

Покани

Протокол


Общо събрание – 18.04.2016г.

Покани

Протокол

Решения


Учредително събрание – 28.02.2012г.

Покани

Покана до Г-н. Красимир Живков – Областен Управител на Софийска Област

Протокол

Решения