Публични регистри

 

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2018 г.

 

ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОТ № 5001/2017 Г. ДО 30.12.2018 Г.