Публични регистри

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2018 г.

ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОТ № 5001/2017 Г. ДО 30.12.2018 Г.

———————————————————————————————————————————————————————-

Публичен регистър – Разрешителни за строеж 2017г

Публичен регистър – Разрешителни за строеж 2018г

Публичен регистър – Технически паспорти 2017г

Публичен регистър – Технически паспорти 2018г

———————————————————————————————————————————————————————-