Общинска администрация

Kmet-11_8946-206x300

Кметът на община Златица инж. Магдалена Иванова:

„Разчитам на подкрепата на всички, които мислят за общината.”

Инженер Магдалена Иванова е родена на 03.08.1972 година в Златица. Кметът е възпитаник на ТУ – София през годините 1991-1996 с магистърска  специалност „Електроника и автоматизация, Изчислителна техника, Педагогика”. Придобитата й квалификация е: Инженер по електроника и автоматика – Педагог / учител в професионални направления – електроника и автоматика/. От 2006 до 2008 се обучава в МГУ „Св. Иван Рилски” гр. София и се дипломира като специалист по компютърни техники и технологии с втора професионална квалификация – магистър. През 2008 година се обучава в НПЦ-МОН по програма „Европейски практики в образованието”, по-късно същата година е на обучение в НИОД гр. Банкя по направление „Управление на училището като организация”. През 2010 година се обучава по ИКТ в МОМН – София и същевременно изучава английски език. Участвала е в обучения в Център за здравни стратегии и програми – София, има придобити умения и по финансиране и разработване на проекти. Разбира отлично и от строителство, и от транспорт.

Стратегия на управление:

Увеличаване приходите на общината, чрез ефективно използване на европейските програми, изграждане на отзивчива администрация, защита на околната среда, подобряване на инфраструктурата, подкрепа на развитието на културата и спорта.

Декларации по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 35 (1) от ЗПКОНПИ

 

Секретарят на община г-жа Теодора Петрова:

„Вярвам, че всеки може да се справи с предизвикателствата на времето, в което живее, ако го иска с разум и сърце.”

Секретарят на общината е с магистърска степен  по право от Юридическия факултет на Бургаски свободен университет – 2004 година. Същата година защитава и юридическата си правоспособност.

Г-жа Петрова работи в сферата на общинската администрация вече 14 години. Има опит в управлението и контрола, умее да работи по проекти и програми, да изработва стратегии, наредби, правила и други документи. Законите и нормативната уредба на републиката са основата, върху която гради своя оптимален професионализъм.

За да работи общинска администрация успешно г-жа Петрова твърди: „Ако служителите в общинска администрация не забравят, че са и граждани на своята община, ще се грижат още повече за нуждите на населението й.”
Декларации по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 35 (1) от ЗПКОНПИ

 

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ на служители на ръководни длъжности:

Заместник-кмет на община Златица – Цветан Любенов Хаинов

Кмет на кметство Петрич – Николай Панчов Лилов

Кмет на кметство Карлиево – Ненко Николов Миндилов

Кмет на кметство Църквище – Стоянка Спасова Петрова

 

Декларация по чл. 35 (1) от ЗПКОНПИ – Цветан Любенов Хаинов

(коригирана поради сгрешено име)

 

Структура общинска администрация – Златица