Общинска администрация

Kmet-11_8946-206x300

Кметът на община Златица инж. Магдалена Иванова:

„Разчитам на подкрепата на всички, които мислят за общината.”

Инженер Магдалена Иванова е родена на 03.08.1972 година в Златица. Кметът е възпитаник на ТУ – София през годините 1991-1996 с магистърска  специалност „Електроника и автоматизация, Изчислителна техника, Педагогика”. Придобитата й квалификация е: Инженер по електроника и автоматика – Педагог / учител в професионални направления – електроника и автоматика/. От 2006 до 2008 се обучава в МГУ „Св. Иван Рилски” гр. София и се дипломира като специалист по компютърни техники и технологии с втора професионална квалификация – магистър. През 2008 година се обучава в НПЦ-МОН по програма „Европейски практики в образованието”, по-късно същата година е на обучение в НИОД гр. Банкя по направление „Управление на училището като организация”. През 2010 година се обучава по ИКТ в МОМН – София и същевременно изучава английски език. Участвала е в обучения в Център за здравни стратегии и програми – София, има придобити умения и по финансиране и разработване на проекти. Разбира отлично и от строителство, и от транспорт.

Стратегия на управление:

Увеличаване приходите на общината, чрез ефективно използване на европейските програми, изграждане на отзивчива администрация, защита на околната среда, подобряване на инфраструктурата, подкрепа на развитието на културата и спорта.

Декларации по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 35 (1) от ЗПКОНПИ

 

———————————————————————————–

Секретарят на община г-жа Теодора Петрова:

„Вярвам, че всеки може да се справи с предизвикателствата на времето, в което живее, ако го иска с разум и сърце.”

Секретарят на общината е с магистърска степен  по право от Юридическия факултет на Бургаски свободен университет – 2004 година. Същата година защитава и юридическата си правоспособност.

Г-жа Петрова работи в сферата на общинската администрация от 1998 година. Има опит в управлението и контрола, умее да работи по проекти и програми, да изработва стратегии, наредби, правила и други документи. Законите и нормативната уредба на републиката са основата, върху която гради своя оптимален професионализъм.

За да работи общинска администрация успешно г-жа Петрова твърди: „Ако служителите в общинска администрация не забравят, че са и граждани на своята община, ще се грижат още повече за нуждите на населението й.”

Декларации по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 35 (1) от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35 (1), т2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ

———————————————————————————–

 

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ на ръководни длъжностни лица:

Заместник-кмет на община Златица – Цветан Любенов Хаинов

Кмет на кметство Петрич – Николай Панчов Лилов

Кмет на кметство Карлиево – Ненко Николов Миндилов

Кмет на кметство Църквище – Стоянка Спасова Петрова
———————————————————————————–

 

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ на ръководни длъжностни лица:

Заместник-кмет на община Златица – Цветан Любенов Хаинов
Декларация по чл. 35 (1) от ЗПКОНПИ

 

Кмет на кметство Петрич – Николай Панчов Лилов
Декларация по чл. 35 (1) от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ

 

Кмет на кметство Карлиево – Ненко Николов Миндилов
Декларация по чл. 35 (1) от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ

 

Кмет на кметство Църквище – Стоянка Спасова Петрова
Декларация по чл. 35 (1) от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ

 

———————————————————————————–
Структура общинска администрация – Златица
———————————————————————————–