Турнир по спортни танци ,,Средногорието танцува – Златица 2018″.

На 15-ти април в спортната зала на Аграрно-техническа професионална гимназия – гр. Златица се проведе Петият пролетен турнир по спортни танци ,,Средногорието танцува – Златица 2018″. Организатори на събитието бяха Община Златица, Аурубис България и Клуб по спортни танци ,,Средногорие данс”. През първата част от турнира многобройните участници бяха разделени на начинаещи и напреднали танцови двойки до 7г., 9г., 11г. и 13г., а през втората част – соло момичета до 7г., до 9г., до 11г. и над 11г., както и формации до 11г. и над 11г. Част от журито, оценяващо участниците, бяха Ина Чернева и Добринка Висариева – служители от Община Златица.

Кметът на Община Златица – инж. Магдалена Иванова награди всички участници, които се представиха достойно като демонстрираха своята отлична подготовка и устрем към победата.

Sportni_tanci_2018_FP_01

02

03

04

05

06

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазарки от ДГ “Слънце” в община Златица.

Лазарки от ДГ “Слънце” поздравиха община Златица по случай Лазаровден и изпълниха автентични ритуали, песни и танци по случай празника.

Lazarki_2018_1

Lazarki_2018_2

Lazarki_2018_3

 

 

ДЕЦАТА ОТ ДГ „СЛЪНЦЕ” И ДГ “ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” ПОСРЕЩНАХА БАБА МАРТА

Още в ранни часове Баба Марта изненада малчуганите от ДГ “Вяра, Надежда, Любов” и ДГ „Слънце”. Всяко дете бе закичено с Мартеница от добрата старица. От своя страна, нетърпеливите малчугани поздравиха Баба Марта с много песни, сценки и весело настроение.

baba_marta_2018_1

baba_marta_2018_4

baba_marta_2018_2

baba_marta_2018_3

baba_marta_2018_5

 

 

Коледари от ДГ “Слънце” посетиха Общинска администрация – Златица

Koledari_01

Koledari_02

Koledari_03

Koledari_04

Koledari_05

 

 

Запалване на коледно-новогодишни светлини

На 11 Декември се състоя запалване на новогодишните светлини пред Народно читалище „Христо Смирненски -1889” в гр. Златица.

 

KS 2017 01

KS 2017 02

KS 2017 03

KS 2017 04

KS 2017 05

KS 2017 06

KS 2017 07

Награда за кмета на община Златица от Асоциацията на българските градове и региони.

На 31 октомври гост на община Златица, същевременно и изпълняващ приятно задължение, беше г-н Ергин Емин, изпълнителен директор на Асоциацията на българските градове и региони. Неговата основна задача при гостуването беше да връчи престижна награда на кмета на община Златица инж. Магдалена Иванова, която е номинирана в категорията „Фолклор и традиции 2017”. Наградата на г-жа Иванова е обявена още през месец юни на Годишната национална среща на Асоциацията и е във връзка с нейната съпричастност и отзивчивост към опазване на народните традиции и обичаи, подпомагане на различни местни формации и изпълнители в областта на културата и народното изкуство – танцови състави, певчески хорове, индивидуални изпълнители и др.

Носителите на Националните годишни награди за 2017 година се обявиха на специална церемония в град Разлог. Журито, определило носителите на награди, е в състав: Евтим Евтимов – председател; Петко Търпанов – заместник-председател; Димитър Димитров, Татяна Цонева и Елена Димитрова – членове. Тази година бяха излъчени носителите на третите Национални награди на АБГР. Чест е да бъдеш номиниран от Асоциацията на българските градове и региони.

Честита грамота на инж. Магдалена Иванова!

 

Nagrada_za_kmeta_na_Obshtina_Zlatica_01

Nagrada_za_kmeta_na_Obshtina_Zlatica_02

Nagrada_za_kmeta_na_Obshtina_Zlatica_03

Nagrada_za_kmeta_na_Obshtina_Zlatica_04

Nagrada_za_kmeta_na_Obshtina_Zlatica_05

Nagrada_za_kmeta_na_Obshtina_Zlatica_06

Тържествено беше открито Регионалното депо за твърди битови отпадъци – Златица.

На 12 юли 2017 г. с официално тържество заместник-министърът на Mинистерството на околната среда и водите г-н Красимир Живков, кметът на община Златица инж. Магдалена Иванова и присъстващите на събитието кметове на общини от региона отрязаха лентата и дадоха старт на експлоатацията на Регионалното депо за твърди битови отпадъци – Златица. Гости на церемонията бяха още: инж. Ирена Петкова – директор на РИОСВ – София;  д-р Александър Златанов – директор на РЗИ – София; г-жа Светла Кирчева – изпълняваща длъжността директор на ПУДООС – София; г-н Лъчезар Цветков – управител на фирма „Валмекс” ЕООД ; г-н Диян Механджиев –управител на Диана Комерс  ЕООД;  инж. Данчо Тодоров – изпълнителен директор на „Нипроруда” АД и още много гости – представители на големите предприятия в региона; кметове от район Средногорие; кметове от предишни мандати; управители на фирми изпълнители; общински съветници и граждани на община Златица. Архиерейският наместник ставрофорен свещеноиконом отец Йордан Георгиев извърши тайнството на водосвета.

Направена беше и кратка демонстрация по измерване на камионите, транспортиращи отпадъците.

 

P1210511

IMG_2010

IMG_2030

IMG_2015

P1210500

IMG_2040

IMG_2038

P1210514

P1210513

P1210512

Празник на община Златица 2017

На 28.05.2017г. пред НЧ “Христо Смирненски 1889” златичани честваха празника на своя град.

 

IMG_0719

IMG_0703

IMG_0713

IMG_0708

IMG_0698

IMG_0784

IMG_0793

IMG_0790

IMG_0791

IMG_0747

IMG_0773

IMG_0724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновена информация за банковите сметки на Община Златица.

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Банков код FINVBGSF Първа Инвестиционна банка кл. Карлово офис Златица

Списък на кодове за вид плащане за 2017 г. към приходна сметка      
Н а и м е н о в а н и е   н а   к о д о в е т е   з а    в и д   п л а щ а н е Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 44 40 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
Дивидент 44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 44 49 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
Приходи от продажби на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за ползване на детски градини 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09
Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10
Такси за гробни места 44 80 11
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81

Община Златица отпразнува деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

IMG_0537 IMG_0546 IMG_0598 IMG_0622 IMG_0626 IMG_0631 IMG_0650 IMG_0680

 

 

Карнавал на приказките “Имало едно време”.

На 18.05.2017г. в община Златица се проведе карнавал на приказките “Имало едно време”. Всички деца, преобразени в приказни герои се представиха отлично и заслужено бяха наградени.

 

IMG_0290

IMG_0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пролетен турнир по спортни танци 2017.

Община Златица и клуб по спортни танци “Средногорие Данс” организират турнир за изгряващи звезди на 23.04.2017г в спортната залата на Аграрно-техническа професионална гимназия – гр. Златица.

 

Пролетен турнир по спортни танци 2017 no-background

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданите на Златица почетоха паметта на Апостола

На 18 февруари с множество събития златичани се преклониха пред живота и делото на Васил Левски по повод 144 години от гибелта му. В негова чест беше проведен разговор с професор доктор Пламен Митев – преподавател в СУ „Климент Охридски” и заместник-председател на Общобългарския комитет „Васил Левски”. Младежите и девойките от КСМП – Златица проведоха конкурс за литературни творби, посветени на Дякона. Наградите на победителите връчи професор Митев. В късния следобед стотици граждани се насладиха на кратък рецитал, изнесен от ученици на СУ „Св. Паисий Хилендарски”, прочувствено слово за Апостола, поднесено от кмета на общината инж. Магдалена Иванова и филма „Воевода” по разказ на Николай Хайтов и с участието на Зарница София. След филма, под маршовете на Марчинг бенд с ръководител Тодор Цачев, златичани се отправиха към Метоха, където бяха поднесени цветя и венци. С едноминутно мълчание и падане на колене участниците в честването за пореден път засвидетелстваха своята обич и почит пред най-великия българин.

P1190585 P1190592
P1190593 P1190595
P1190597 P1190602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жителката на община Златица отпразнува своя 100-годишен юбилей

Жителката на община Златица Кръстина Ангелова Милева отпразнува своя 100-годишен юбилей на 24 януари. На рождения си ден тя беше посетена от кмета на общината инж. Магдалена Иванова и секретаря на община Златица Теодора Петрова. Гостите я изненадаха с Поздравителен адрес, плакет и красиви цветя.

Баба Кръстина е родена в с. Драгна, обл. Ловеч в далечната 1917 година. Тя е отгледала 4 деца, 9 внуци, 6 правнуци и в момента има 3 праправнуци. За нея от 2000 година се грижи дъщеря й Спаска Милева. Макар и на 100 години Кръстина Милева е жизнена и силно любяща прапрабаба. Нека е честит юбилеят й!

16216147_1382404701784197_388764980_n

16237029_1382404635117537_1277835891_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16237248_1382404608450873_1420301279_n

16295555_1382404645117536_1886492654_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16237743_1382404695117531_1813406763_n

16244238_1382404648450869_1275007682_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16237646_1382404588450875_1781774044_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носител на почетния знак на община Златица

На 21 януари в ритуалната зала на община Златица беше връчено решението на ОбС – Златица, с което г-жа Добринка Гайтанджиева получава званието “Носител на почетния знак на община Златица”. Кметът на общината инж. Магдалена Иванова връчи на номинираната театрална самодейка Грамота, Почетен плакет, парична награда и кошница с красиви цветя. Г-жа Гайтанджиева получи поздравителни адреси от Общинския съвет, от НЧ “Христо Смирненски 1889”, от СУ “Св. Паисий Хилендарски” и прекрасни благопожелания от всички, които уважиха тържеството.

16176494_1201438119910051_1332282513_n

16176933_1201439153243281_217570509_n

 

 

 

 

 

 

 

 

16237298_1201439106576619_894608239_n

16237782_1201438283243368_1896610247_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16237929_1201439213243275_1667816774_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ден на родилната помощ

На 21 януари община Златица почете Деня на родилната помощ с тържество ритуал. Акушерката Цветелина Самарджиева символично окъпа малката Мария Цветкова, а кметът на общината инж. Магдалена Иванова я надари със златна буквичка на трикольорна лента. За всяко бебче, родено през 2016 годна, администрацията беше подготвила скромен подарък.

16128646_1201419073245289_1353661222_n

16176445_1201418769911986_2097412422_n

 

 

 

 

 

 

 

 

16176815_1201418656578664_1729072532_n

16237591_1201418976578632_2127005083_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16237762_1201426203244576_1567171423_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богоявление

Смелият златичанин, който извади кръста на Богоявление от ледените води на Кору дере, се казва Лъчезар Златанов и е на седемнадесет години. От кмета на община Златица инж. Магдалена Иванова богоявленският герой получи парична награда и топли благопожелания.

p1190302 p1190304 p1190305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поклон пред паметника на освободителите

На 2 януари 2017 г. Златица се преклони пред подвига на загиналите за свободата на родината ни бойци. С падане на колене и едноминутно мълчание беше отдадена почит на героите.

p1190275

p1190281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова година

Златичани посрещнаха Новата 2017 година с разкошна заря. След поздравлението на кмета на общината инж. Магдалена Иванова фойерверките огряха небето на града и зарадваха с красотата си празнуващите.

p1190247 p1190248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коледен спектакъл в община Златица

На 23 декември 2016 г. в големия салон на НЧ „Христо Смирненски 1889” се състоя Коледен спектакъл на Ансамбъл „Средногорие” в партньорство с община Златица. Събитието премина под наслов: Малката кибритопродавачка. Танцьорите очароваха публиката с магията на народните танци.

15741172_1180218235365373_624011610880859007_n1 15747691_1180221018698428_428658239804714000_n2 15747720_1180220268698503_1401196687653128345_n1

15193619_1180217225365474_8968578776623846871_n1 15726945_1180217755365421_1531765728576837078_n1 15727261_1180220895365107_684916171898536038_n2