Култура

Читалищна библиотека при НЧ “Христо Смирненски – 1889” – гр. Златица

ПЛАН – СМЕТКА НА КУЛТУРНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ПЛАН – СМЕТКА НА КУЛТУРНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ КМЕТСТВА ПЕТРИЧ, ЦЪРКВИЩЕ и КАРЛИЕВО