Контакти

————————————————————————————

ЦЕНТРАЛА

ТЕЛ.:  0728 / 60 201

ФАКС: 0728 / 60 202

 dejurni1

 

 

 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адрес: община Златица, гр. Златица, пл. “Македония” № 1, на I етаж в сградата на община Златица

Ел. поща: ob_zlatica@mail.bg / kao@zlatitsa.bg

Тел. за връзка: 0728 / 60 201; 0728/ 60 250; 0887 888 310

Факс: 0728/ 60 202

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа без прекъсване

 

РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ

ЕКСПЕРТИ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ

ДИРЕКЦИЯ “ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”

ДИРЕКЦИЯ “СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА

ИКОНОМИЧЕСКИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНСКО ЗВЕНО “ГОРА”

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ