„Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Златица, с цел кандидатстване по ПРСР 2014-2020г.“

Решение

Обявление

Указания за участие

Техническа спецификация

Методика за оценка

Образци на приложения

—————————————————

Съобщение за отваряне на ценови оферти

06.06.2016 г.

—————————————————–

Протокол № 1

Таблица (Приложение № 1) неразделна част от Протокол № 1

Протокол № 2

Решение за избор на изпълнител

10-06-2016 г.

——————————————————