Бюджет и финанси

—————————————————————————————————————

Банкови Сметки на Община Златица

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

Бюджет 2019

28-03-2019

—————————————————————————————————————–—————————-

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБА за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

22-03-2019 г.

—————————————————————————————————————-

Отчети 2019

—————————————————————————————————————-

Проект на бюджет 2019 г.

08-01-2019 г.

—————————————————————————————————————-

Годишен отчет по изпълнение на бюджет 2017 – обсъждане

14-09-2018 г.

—————————————————————————————————————–

Годишен отчет по изпълнение на бюджет 2017г.

Информация за изпълнение на бюджет към 30.06.2018г.

07-08-2018 г.

—————————————————————————————————————–

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 ПО РЕДА НА Т.74.1 ОТ ДДС 07/22.12.2017 г.

25-06-2018 г.

—————————————————————————————————————–

Бюджет 2018

30-03-2018 г.

—————————————————————————————————————–

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБА за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

14-03-2018 г.

—————————————————————————————————————–

Проект на Бюджет 2018

05-01-2018 г.

—————————————————————————————————————–

Отчети 2018

—————————————————————————————————————–

Отчети 2017

—————————————————————————————————————–

Годишен отчет 2016

11-08-2017 г.

—————————————————————————————————————–

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

28-03-2017 г.

—————————————————————————————————————–

Бюджет 2017

28-02-2017 г.

—————————————————————————————————————–

Съобщение за обществено обсъждане на проект на бюджет 2017 г. /изтегли тук/

20-12-2016 г.

—————————————————————————————————————–

Месечни отчети 2016

Бюджет 2016

—————————————————————————————————————–

Бюджет 2014г.

Културни мероприятия по бюджет 2014г.

Културни мероприятия по кметства 2014г.

План капиталови ИБСФ

План капиталови 2014г.

План текущ ремонт 2014г.

Спортни мероприятия по бюджет 2014г.

БЮДЖЕТ_ПУБЛ.ОБСЪЖДАНЕ-2015