Бюджет и финанси

Банкови Сметки на Община Златица

————————————————-

Проект на Бюджет 2018

05-01-2018 г.

————————————————-

Отчети 2017

————————————————-

Годишен отчет 2016

11-08-2017 г.

————————————————-

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

28-03-2017 г.

————————————————-

Бюджет 2017

28-02-2017 г.

————————————————-

Съобщение за обществено обсъждане на проект на бюджет 2017 г. /изтегли тук/

20-12-2016 г.

————————————————

Месечни отчети 2016

Бюджет 2016

————————————————

Бюджет 2014г.

Културни мероприятия по бюджет 2014г.

Културни мероприятия по кметства 2014г.

План капиталови ИБСФ

План капиталови 2014г.

План текущ ремонт 2014г.

Спортни мероприятия по бюджет 2014г.

БЮДЖЕТ_ПУБЛ.ОБСЪЖДАНЕ-2015