Април 2015

СТАЖАНТИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Общински съветници почетоха героя

Турнир по тенис на маса

Годишно Общо събрание на НАПОС-РБ

Среща с Веселин Зидаров автор на книгата с афоризми „Обратна захапка”