Аварийни ремонтни дейности по почистване на канал за отпадни води в град Златица, улица „Георги Бенковски”

РЕШЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР