Съобщение

17-11-2014

ОИЦ-София и община Златица откриват изложба и приемна

Изложба и приемна за граждани от община Златица организират ОИЦ-София и местната управа на 24 ноември 2014 г.. Плакати с реализирани проекти от Общината през програмен период 2007-2013 ще бъдат изложени в сградата на общинската администрация, където от 15:30 до 16:30 часа ще е и изнесената приемна на екипа от ОИЦ-София. На нея всеки, който има конкретни въпроси относно реализирането на проект с възможност за европейско финансиране, ще получи информация.

Събитието е в рамките на общата инициатива „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020“ на мрежата от 28 информационни центъра в България.

Областен информационен център – София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001,изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Съобщение

Община Златица съобщава, че ЧЕЗ “Разпределение – България” ще извършва планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България и моли тези, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната.  Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:

 

 

На 03.11.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/  - с. Петрич, общ. Златица

На 05.11.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/  – с. Петрич, общ. Златица

На 06.11.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/  – с. Петрич, общ. Златица

На 07.11.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/ – с. Петрич, общ. Златица

 

Виж тук