Цени на дърва за огрев от Община Златица

Ceni_na_dyrva_za_gorene_2020

Заповед № ПО 09-111 от 06.01.2020г. на областна дирекция “Земеделие” – София област, относно масиви за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37В, ал.3, т2 от ЗСПЗЗ

/Заповед/

 

 

Във връзка с болеста Африканска чума по прасетата предоставяме на вашето внимание Заповеди РД 48-3/06.01.2020, РД 48-7/07.01.2020 и РД 48-20 23.01.2020 на министъра на замеделието, храните и водите.

/РД 48-3/06.01.2020 и РД 48-7/07.01.2020/

/РД 48-20 23.01.2020/

 

 

СТАРТИРА ВАЖЕН ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА СЕДЕМ ОБЩИНИ

На 30-ти януари 2020 г. бе проведена официална церемония „Първа копка“ и Начална пресконференция по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

С тези прояви стартира най-значимият към момента проект за Средногорието, обединяващ усилията на седемте общини в региона.

Инж. Стоян Генов – Кмет на община Златица, водеща община по проекта, изтъкна значението и очакваните съществени придобивки за гражданите и региона. В проявите взеха участие народният представител г-н Лало Кирилов, г-н Николай Борисов – Зам.областен управител, г-жа Ирена Петкова – директор на РИОСВ, г-н Ангел Геров – кмет на община Пирдоп, г-н Андрей Симов – кмет на община Антон, г-н Григор Даулов – кмет на община Чавдар, г-жа Цветанка Йотина – кмет на община Мирково.

Във всяка от двете прояви участваха по над 100 гости – журналисти, представители на институции, строители, проектанти, изпълнители и граждани. Проявите протекоха при изключителен интерес и активност от участниците и медиите.

 

 

Заповед № 38 от 28.01.2020 г.

Zapoved 38 ot 28.01.2020

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ – 27.01.2020

ЧЕЗ предупреждава за планирани прекъсвания на електрозахранването.

На 27.01.2020 г. /10:00 – 15:15 ч./ –  Златица: Вежен, Владислав Варненчик 23, 27, 32, 33, 39, 35, 1, 46, 43, 15, 18, 26, 28, 34, 31, 9, 25, 26 А, 44, 37, 5, Генерал Брок 2, 6, 8, 4, Гео Милев 4, 3, 1, 12, Георги Раковски 13, 6, Гергана 1, Ивайло 2, 14, 4, 6, 8, 1, извън регулация УПИ XII-1410 Кв. 167, Козница 22, 15, 17, 13, 5, 7, 1, 16, 12, 3, 19, 10, 6, 11, 4, Любен Каравелов 9, 7, 4, 3, 1, 11, Неофит Рилски 1, Опълченска 31, 35, Патриарх Евтимий 6, 3, 2, 5, 7, 1, 8, 4, Тополница 16, 21, 29, 27, 22, 15, 17, 13, 1, 18, 31, 25, Цар Калоян 4, 6, 1, 10, 14, 8, 18, 20081202

 

 

Прессъобщение относно проект за компостираща инсталация за отпадъци

PRESSAOBSHTENIE_Predi Nachalna preskonfer_Zlatica

 

 

Покана за пресконференция и първа копка

pokana_otkrivane_kompostirashta_stanciq

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg