Планирани прекъсвания не електрозахранването от ЧЕЗ 11-12.07.2018г.

Във връзка с ремонтни дейности и поддръжка, ЧЕЗ ще проведе планирани прекъсвания на електорзахранването по следния график:

На 11.07.2018 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Златица: Генерал Гурко, Драва, Елин Пелин, Еп. Софроний Врачански, Иван Русеков, Киро Стоянов, Македония, Медет, Неделко Неделев, Пирин, Свети Св. Кирил и Методий, Софийско Шосе, Събко Милков, Хан Аспарух, Якуб Враня.

На 11.07.2018 г. /09:30 – 12:30 ч./ – Златица: Братя Миладинови, Васил Друмев, Вела Пеева, Генерал Гурко, Димчо Дебелянов, Драва, Захари Стоянов, Иван Русеков, Извън Регулация, Максим Горки, Сава Чукалов, Събко Милков, Юрий Гагарин.

На 12.07.2018 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Златица: Блок-Енерго, Васил Друмев, Владислав Варненчик, Генерал Гурко, Драва, Захари и Мария Сергиеви, Македония, Медет, Площад Македония, Сава Чукалов, Софийско Шосе, Шипка, Юрий Гагарин.

 

 

Съобщение до собствениците на стопански имоти

Съобщение-земеделска земя-деклерация по член 69 ППЗСПЗЗ

Проблеми с водоснабдяването на град Златица.

Във връзка с възникналите проблеми , поради силно замътняване и нанасяне на кал по основните речни водохващания ,,Кору Дере „ и ,,Санър Дере „ в следствие на силен и продължителен валеж. Временно е преустановено водоподаването от горе изложените водоизточници . Към омента град Златица се водоснабдява само от два броя дренажи ,които са недостатъчни да поддържат пълен резервоара на града. Възможно е по високата зона на града временно да остане без вода,а другата част с ниско налягане. На територията на град Златица има осем броя радски
чешми с изворна питейна вода годна за употреба намиращи се :
– ул.Васил Левски – 3 бр.
– център и градинка зад общината
– ул.Медет
– Спасово кладенче 2 бр.
– Кър чешма

 

 

Планирани прекъсвания не електрозахранването от ЧЕЗ 04-05.07.2018г.

Във връзка с ремонтни дейности и поддръжка, ЧЕЗ ще проведе планирани прекъсвания на електорзахранването по следния график:

 

На 04. 07.2018 г. /09:00 – 15:15 ч./ –  Златица:  Генерал Гурко, Драва, Елин Пелин, Еп. Софроний Врачански, Иван Русеков, Киро Стоянов, Македония, Медет, Неделко Неделев, Пирин, Свети Св. Кирил и Методий, Софийско Шосе, Събко Милков, Хан Аспарух, Якуб Враня

 

На 05. 07.2018 г. /09:00 – 15:15 ч./ –  Златица:  Блок-Енерго, Васил Друмев, Владислав Варненчик, Генерал Гурко, Драва, Захари и Мария Сергиеви, Македония, Медет, Площад Македония, Сава Чукалов, Софийско Шосе, Шипка, Юрий Гагарин