ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ С НТП – пасища, мери и ливади, собственост на община Златица определени за индивидуално ползване с решение № 592 на ОбС Златица

Планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Златица.

Планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Златица.