тренировка със задействане на Локална система за оповестяване /ЛСО/ в „Аурубис България“ АД

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

 Уведомяваме Ви, че на 01.10.2019 г. от 11:00 часа ще се проведе тренировка със задействане на Локална система за оповестяване/ЛСО/ в „Аурубис България“АД, на основание чл. 37, ал.1, ал.2 и ал.5 от Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

инж. МАГДАЛЕНА ИВАНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

 

 

Разписание на автобуси

razpisanie_ankor_24.09.2019

 

 

Заповед относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. са определени със заповед № 377 / 16.09.2019 г.

 

 

Съобщение относно регистрирането на кандидатските листи за местни избори 2019

Общинска избирателна комисия – Златица уведомява, че съгласно т. 18, т. 1 от Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

– предложение от партията /коалицията/ местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа);

-предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат.

-за всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община /район/ кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата.

 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ЗЛАТИЦА