Съобщение

Община Златица съобщава, че ЧЕЗ “Разпределение – България” ще извършва планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България и моли тези, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната.  Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:

 

 

На 03.11.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/  - с. Петрич, общ. Златица

На 05.11.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/  – с. Петрич, общ. Златица

На 06.11.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/  – с. Петрич, общ. Златица

На 07.11.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/ – с. Петрич, общ. Златица

 

Виж тук

 

Съобщение

Община Златица съобщава, че ЧЕЗ “Разпределение – България” ще прекъсва електрозахранването поради извършване на дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други, както следва:

На 03.11.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/  - с. Петрич, общ. Златица

На 04.11.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/  - с. Петрич, общ. Златица

На 05.11.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/  - с. Петрич, общ. Златица

На 06.11.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/  - с. Петрич, общ. Златица

На 07.11.2014 г. /09:00 – 16:00 ч/ – с. Петрич, общ. Златица

 

Виж тук