Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

       ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ – ОФИС СОФИЯ - ОБЛАСТ

1000, София, бул.”Витоша”№6, тел.:(02) 9334012 факс: (02)9875337

 

 

         До 31 октомври се подават декларации и се внася авансовият данък за доходи получени през третото тримесечие на годината.

 За информация:  Петър Захариев

 Тел :     029334042

 

         До 31 октомври се декларира дължимият авансов данък за доходите на физическите лица получени през второто тримесечие на годината.

         Това се отнася за самоосигуряващите се лица, включително земеделските производители и лицата упражняващи свободни професии. Авансов данък се дължи и от наемодателите, отдаващи имоти под наем на физически лица.

         За целта лицата подават декларация по образец – по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО. Образеца на декларацията ще намерите в сайта на НАП – www.nap.bg

         Регистрираните земеделски производители, следва да декларират дължимия авансов данък за получените доходи през третото тримесечие, включително и от получени субсидии през периода.

         Декларация се подава и от предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили доходи на физически лица през третото тримесечие, извън тези по трудов договор.

         Декларираният авансов данък върху доходите получени през третото тримесечие се внася в срок до 31 октомври.

 

Съобщение

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 

Във връзка с получена информация от МОСВ на 22 и 23.10.2014г. се очакват интензивни посъвместни валежи, при които е възможно повишаване на водните нива на реките в Западна и Южна България. Количествата на валежите ще са между 15 и 30 л/кв.м., а на отделни места 40 и 50 л/кв.м.

При възникване на извънредни ситуации създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктурата и околната среда от покачване нивото на водите на реките, дежурните в Областните  и Общински съвети за сигурност,своевременно да  информират „Оперативния център” на РДПБЗН-София за включване на допълнителни сили и средства от единната спасителна система.

Виж тук