Съобщение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Днес и утре речните нива в цялата страна ще се повишават, вследствие на измерените и прогнозирани количества валежи от дъжд. Значителни повишения се очакват както следва:

Дунавски басейн – подвосбори:

• Искър – прогнозираните водни количества за 24, 25 и 26.10.2014 ще са около и над средната многогодишна стойност. В резултат на валежите, нивото на р. Искър ще се покачи по цялото й течение. Очаква се покачване на нивата на реките във водосборите над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска,

р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка и р. Малък Искър, р. Златна Панега и р. Гостиля, като водните нива в тридневния прогнозен период ще са под прага за предупреждение.

• Вит – басейна на р. Бели Вит;

• Осъм – горното течение на реката и съответните притоци (р. Черни Осъм, р. Крайовица, р. Бели Осъм, р. Команска);

• Янтра – целия водосбор;

• Русенски Лом – басейна на р.Баниски Лом;

Черноморски басейн – подводосбори:

• р. Камчия – горно течение;

• р. Луда Камчия – горно течение и съответните притоци (р. Нейковска, р. Котленска)

Източнобеломорски басейн – подводосбори:

• Тунджа – горното течение на реката и съответните притоци (р. Саплама, р. Тъжа, р. Едровица, р. Турийска, р. Акдере, р. Гюрля, р. Енинска, р. Мъглишка, р. Поповска, р. Радова, р. Топлата, р. Блягорница, р. Беленска, р. Асеновска);

• Марица – р. Въча в горното течение, р. Първенецка, р. Пясъчник, р. Чепеларска, р. Стряма и съответните им притоци;

• Арда – горното и средното течение (р. Бориковска, р. Черешовска, р. Есенишка, р. Текирска, р. Черна река, р. Маданска, р. Боровинска, р. Уваджик, р. Малка Арда, р. Ардинска, р.Давидковска, р. Чамдере, р. Кьошдере, р. Върбица);

Западнобеломорския басейн – подвосбори:

• Места – долното течение;

• Струма.

Виж тук

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на община Златица,

 На 31.10.2014 год. ще се проведе кампания по предаване на излязло от употреба електро и електронно оборудване в базата на фирма „Ровотел Стийл” ООД гр.Златица  на ул.”Събко Милков”. Дейностите по кампанията ще започнат в 9.00 часа и ще завършат в 16.00 часа.

Уведомяваме Ви, че

отпадъците от електрическо и електронно оборудване могат да бъдат опасни за човешкото здраве и околната среда , ако не бъдат третирани, защото съдържат токсични материали като олово и живак. След предаване за повторно оползотворяване отпадъците от елктрическо и електронно оборудване  ще бъдат рециклирани и превърнати в нови суровини – пластмаси, стъкло, черни и цветни метали.

——————————————————————————————————————————–