СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златица

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.  ЗЛАТИЦА

ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

от местната общност на:

Отчетът за изпълнение на  Общинския Бюджет за 2016 г.

На 10.07.2017 г. (понеделник) от 16.30 ч. в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Златица

 

Материалите за общественото обсъждане са публикувани на сайта на общината и са на разположение на гражданите

на гише № 1 в сградата на общинска администрация Златица и при техническите секретари в кметствата Църквище, Петрич и Карлиево.

Общинска администрация

Планирани прекъсвания на електрозахранването Юли 2017г.

ЧЕЗ уведомява своите клиенти, че поради дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други се налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на територията на община Златица.

На 04.07.2017 г. /10:15 – 14:00 ч./

Бузлуджа 27, 13, 12, 9, 17, 21, 19, 25;
Местност Свети Спас Манастир;
Родопи 5, 3, 11, 12, 9, 8, 1;
Спас войвода 3, 1, 12, 4, 8, 5, 7, 9, 6, 2, 10;
Стара планина 62, 46, 35, 59, 41, 30 А, 14, 40, 36, 51А, 16, 44, 48, 38, 22, 18, 26, 51, 37, 32, 34, 45, 43, 24, 28, 39;
ТП Дмд

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.