Технически преглед на земеделска, горска и строителна техника 11.09.2019

Технически преглед на земеделска, горска и строителна техника 11.09.2019

 

 

Съобщение

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че на 29.08.2019 г. между 10:00 и 12:00 часа ще се проведе тренировка по изпълнение на Вътрешния авариен план със задействане на Локална система за оповестяване/ЛСО/ в „Аурубис България“АД, на основание чл.35, ал3, т.2 от Закона за защита при бедствия и чл. 37, ал.5 от Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

инж. МАГДАЛЕНА ИВАНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

 

 

Съобщение за техническа грешка относно ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

С решение № 603-МИ от 12.08.2019 г. ЦИК допуска поправка на техническа грешка в свое Решение № 600-МИ от 09.08. 2019 г., относно провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., като в т.3, буква „б“ на решението вместо „16.07.2019 г.“ да се чете „10.07.2019 г.“

* Публикувано на 12.08.2019 в 15:46 часа.

//Линк към Покана в секция “Избори”//

 

 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК на територията на община Златица, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

//Линк към Покана в секция “Избори”//

12.08.2019