ОБЯВА

Община Златица търси да назначи:

ШОФЬОР НА МОТОМЕТАЧНА МАШИНА

Изисквания:

-          Завършено средно образование;

-          Свидетелство за управление на МПС – категория „С“;

-          Опит на подобна позиция поне една година.

Необходими документи:

-          Заявление до Кмета на общината – по образец;

-          Автобиография;

-          Копия от документи за придобита образователна-квалификационна степен;

-          Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.

За допълнителна информация:

моб. тел.: 0882 393 400      инж. Димчо Тодоров – зам. кмет на Община Златица

ОБЯВА

Община Златица търси да назначи:

ШОФЬОР НА СМЕТОСЪБИРАЧНА МАШИНА

Изисквания:

-          Завършено средно образование;

-          Свидетелство за управление на МПС – категория „С“;

-          Опит на подобна позиция поне една година.

Необходими документи:

-          Заявление до Кмета на общината – по образец;

-          Автобиография;

-          Копия от документи за придобита образователна-квалификационна степен;

-          Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.

За допълнителна информация:

моб. тел.: 0882 393 400      инж. Димчо Тодоров – зам. кмет на Община Златица