Съобщение

Съобщение за инвестиционно намерение на “Аурубис България” АД за „Разширение на съществуващото депо (хвостохранилище) за фаялитов отпадък и реконструкция на съоръжението за производство на сярна киселина“.

Покана

Община Златица и Туристическо дружество “Свищи плаз 2013″организират на 21.09.2014 г. от 11.00 ч. празник на територията на хижата по повод възстановяване на туристическото дружество. За уважилите събитието ще има вкусен курбан и празнична програма.

Заповядайте да се повеселим заедно!