Oбява на вакантни длъжности от Сухопътните войски.

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

//Подробна Информация//

 

 

Технически преглед на земеделска, горска и строителна техника, работеща на територията на община Златица.

Община Златица съобщава на собствениците на земеделска, горска и строителна техника, че ще се проведе технически преглед на техниката, работеща на територията на община Златица.

//Подробна информация//