СЪОБЩЕНИЕ

 

НА 06.02.2016 Г. ОТ 16:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК – ЗЛАТИЦА ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛ СИГНАЛ

05-02-2016 г.

———————————————————————————————-

Уважаеми господа,

Във връзка с издирването на изчезналия мъж край хижа „Мургана” в Стара планина, над село Челопеч, се обръщам за помощ и съдействие. Община Копривщица организира доброволческа акция за подновяване издирването на нашия съгражданин  Пенко Иванов Стрелков, който изчезна в ранните часове на 19-ти януари от хижата. Община Копривщица набира доброволци за издирването му. Тръгване в 8.00 часа на 30 януари пред сградата на община Копривщица и 9.00 ч. пред сградата на РПУ в Пирдоп.На място ще бъдат сформирани и инструктирани екипите за издирването му.

Обръщаме се към Вас с призив за разпространяване на инициативата и набиране на доброволци. Необходимо е доброволците да бъдат облечени подходящо, но най-вече с топли и непромокаеми обувки, със заредени батерии на телефоните. Според прогнозата температурите в планината ще бъдат положителни.

Генчо Герданов

Обява

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0146-C001 по проект “Възможност за достоен и пълноценен начин на живот и подпомагане на личностната и социална интеграция на хората с увреждания на територията на община Златица.”, финансиран по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Златица уведомява жителите на Общината, че набира желаещи да ползват услуги за социално включване в общността и/или в домашна среда.

Обява

Заявление

Декларация