Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 06 – 10 ноември 2017 г.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 06 – 10 ноември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

//Подробна Информация//

 

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР.

Заповед №8121К-7727 от 30.10.2017г. на Министерство на вътрешните работи, за обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР.

 

//Заповед//

 

 

Информационна среща на оиц-софия за кандидатстване по европрограми.

logo-col

На 02.11.2017 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в читалище „Христо Смирненски-1889“ екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В рамките на събитието експерти от ОИЦ-София ще разяснят условията за кандидатстване на отворени в момента процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Околна среда“. Представени ще бъдат допустими дейности, разходи, бенефициенти, партньори, начин на кандидатстване, както и какво престои като възможност за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поканени за участие са представители на община Златица, на бизнеса, неправителствени организации, образователни и културни институции, медии, широката общественост.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Обява за набиране на доброволци

Община Златица набира доброволци, за участие в Доброволно фирмирувание за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

 

//Подробна информация//