Съобщение

СПИСЪК НА ТЕЛЕФОННИТЕ НОМЕРА НА КООРДИНАТОРА И ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

  

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ТЕЛ.НОМЕР

НАС.МЯСТО

РАДКА ПЕТРОВА

0882 55 79 39

ГР. ЗЛАТИЦА

ИВАН ИВАНОВ

0886 11 14 19

КМЕТСТВО КАРЛИЕВО

МАРИЯ АНГЕЛОВА

0887 48 81 98

КМЕТСТВО ПЕТРИЧ

СТОЯНКА ПЕТРОВА

0886 11 17 33

КМЕТСТВО ЦЪРКВИЩЕ

ТАТЯНА БОНЕВА

0889 09 02 96

ГР. ЗЛАТИЦА

ВАСИЛКА ЛЕВЕНОВА

0886 23 11 01

ГР. ЗЛАТИЦА

ГЕРГАНА МИТЕВА

0886 02 03 25

ГР. ЗЛАТИЦА

МИЛКА СТАРОШАЛИЕВА

0886 02 03 15

ГР. ЗЛАТИЦА

НАДЕЖДА ИЛИЕВА

0885 76 39 32

ГР.ЗЛАТИЦА

ЙОРДАНКА ГРЪНЧАРОВА

0887 88 75 66

ФИРМА ” ЛЮБЕКС “

ДЕЖУРЕН ОБСС

0887 88 83 10

0728/ 60 250

Съобщение

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

На 24.04.2014  /09:00 – 12:00 ч/ – Златица – Васил Левски; Георги Бенковски; Хаджи Димитър; Христо Ботев; Хъшове

На 25.04.2014  /09:00 – 14:00 ч/ – Златица – вилна Зона Черешака; Църквище; Втора; Дванадесета; Девета; Десета; Единадесета; извън регулация; Осма; Пета; Петнадесета;Първа; Трета; Тринадесета; Четвърта; Шеста; Шестнадесета