СЪОБЩЕНИЕ

            На основание чл.16, ал.5 от Законът за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и машини за земни работи Общинска администрация – Златица съобщава на всички собственици на земеделска, горска и строителна техника, че ще се проведе технически преглед на техниката, която работи на територията на община Златица, както следва: 13.10.2016г. – от 09:30 – 16:00 – пред общината на гр.Златица

         На същата дата да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези чиято техника домува или работи на територията на община Златица.

         На неявилите се собственици ще бъдат издадени Заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно изискванията на горепосочения Закон.

 

ИНЖ. МАГДАЛЕНА ИВАНОВА

кмет на община Златица

27-09-2016 г.

————————————————————————————————————-

21 септември 2016 г. – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ

den-bez-zaginali-na-patq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————