Обява

Община Златица ще предостави безплатно и/или на преференциални цени дърва за горене по 5 пр. куб. м. на адрес, съгласно Решение № 155 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Златица /виж тук/

До 31 декември 2016r. собствениците и ползвателите на недвижими имоти, които не ги ползват целогодишно могат да подадат декларация за освобождаване от част от таксата  за битови отпадъци за 2017 г. /виж тук/