ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ИМА НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ ОТ 03.04.2017 Г.  /виж тук/ 

Определени дежурства на прокурори и служители от РП Пирдоп за дните преди и в самия изборен ден.

\оригинал на уведомително писмо\

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на Република България Ви уведомяваме, че в Районна прокуратура гр. Пирдоп са определени следните прокурори и служители за дните преди и в самия изборен ден:

За предизборния ден:

В самия изборен ден:

Дежурствата ще се извършват в посочените дати в съответните кабинети и деловодството на РП Пирдоп, ул.”Цар Освободител” №47, като:

При не обходимост в изборния ден дежурствата ще се осъществяват съгласно чл.229, ал.6 от изборния кодекс.