Съобщение

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗЛАТИЦА 1” – ЕООД СПЕШНО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛАБОРАНТ „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ”.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – ТЕЛ. 0889376204 – д-р МЕЧКАРОВ – УПРАВИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР

 

 

Децата ни дават кураж

21

тренировка със задействане на Локална система за оповестяване /ЛСО/ в „Аурубис България“ АД на 01.04.2020г.

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

 Уведомяваме Ви, че на 01.04.2020 г. от 11:00 часа ще се проведе тренировка със задействане на Локална система за оповестяване/ЛСО/ в „Аурубис България“АД, на основание чл. 37, ал.1, ал.2 и ал.5 от Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

 

 

 

Ловците от средногорието се включват в КАМПАНИЯта ПО НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ

IMG-f8b3bd9043e700c133857ef9616033c8-V

ЗАПОВЕД РД-01-154 ОТ 26.03.2020 НА КИРИЛ АНАНИЕВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РД-01-154-ОТ-26.03.2020

Заради опасност от срутване на скали има ограничение в движението по трасето Златица-Панагюрище.

Заради опасност от срутване на скали има ограничение в движението по трасето Златица – Панагюрище. Ограничено е движението и на други места в страната.

 

 

кандидатстване за членове на Съвета на децата

/Линк към документи за кандидатстване/

 

Държавната агенция за закрила на детето обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата от областите Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Русе, Силистра, Сливен, София, Търговище, Хасково и на деца от уязвими групи.  Промяната в състава се налага поради навършване на 18 години или изтичане на 2-годишния мандат на част от членовете на Съвета.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. До момента негови членове са били над 150 момичета и момчета от цялата страна.

Като представители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, изразяват становища по проекти на нормативни документи. През миналата година те реализираха няколко успешни кампании – ,,Град на игрите“, „Седмица за здравословно хранене“, „Здравословно и безопасно лято“, „Живот без насилие за всички деца“ с мото „#ДЕЙСТВАЙ!“, „Седмица на толерантността“; „Седмица на правата на детето“.

За членове на Съвета могат да кандидатстват деца на възраст до 17 години, които притежават креативност, организаторски умения, да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи или събития, да могат да изразяват и защитават общото мнение.

Новите членове на Съвета на децата ще бъдат избрани от комисия, назначена от председателя на ДАЗД, в която ще има представители на ДАЗД, на неправителствени и граждански организации, работещи с и за деца, и на Съвета на децата. Представителят на всяка област ще бъде определен между кандидатите за съответния регион.

Документи за кандидатстване за членове на Съвета могат да се подават до 24 май 2020г. по един от следните начини:

-на място в сградата на община Златица

-по пощата на адрес: пл. Македония №1, гр. Златица, п.к. 2080

-на e-mail адрес: ob_zlatica@mail.bg

 

 

Над 100 000 души подадоха онлайн годишните си данъчни декларации

Срокът за обявяване на доходите е до 30 април

За информация: Росен Бъчваров

Тел: 9859 30 65

Над 100 000 души са подали годишните си данъчни декларации за облагане на доходите по електронен път до момента, съобщиха от Национална агенция за приходите. Над 70 % от всички получени в агенцията формуляри са изпратени онлайн, като общият брой на  обработените декларации е малко над 130 000.

От НАП напомнят, че подаването на декларации за доходите на физически лица и внасянето на данъка трябва да стане до 30 април и съветват клиентите си да използват електронната услуга за деклариране на доходите по интернет с персонален идентификационен код (ПИК). Към момента над 640 000 граждани имат активен ПИК, който могат да използват за всички е-услуги на приходното ведомство.

Едноличните търговци и лицата, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до края на юни 2020 г., допълват от НАП.

Националната агенция за приходите съветва клиентите си да отложат посещенията си в офис на ведомството до преустановяването на извънредното положение, като дотогава използват електронните услуги, достъпни на  https://inetdec.nra.bg/  с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Структурите на НАП продължават да работят и да обслужват клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията.

Подробна информация за данъчните и осигурителни правила по време на извънредното положение е достъпна в специална рубрика на сайта на НАП – https://nap.bg/page?id=762.

Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа в делнични дни на цена, според тарифите на съответния оператор.

 

 

ЗАПОВЕД № 126 ОТ 23.03.2020 Г.

Заповед-№-126-от-23.03.2020-г.

ЗАПОВЕД РД-01-143 ОТ 20.03.2020 НА КИРИЛ АНАНИЕВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РД-01-143 ОТ 20.03.2020

кампания по набиране на доброволци

dobrovolci

ЗАПОВЕД РД-01-139 ОТ 19.03.2020 НА КИРИЛ АНАНИЕВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РД-01-139 ОТ 19.03.2020

Разпореждане на областна прокуратура 865/20 от 19.03.2020

Разпореждане на областна прокуратура 86520 от 19.03.2020

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПРИЗОВАВА КЛИЕНТИТЕ ДА ПЛАЩАТ БЕЗКАСОВО СМЕТКИТЕ СИ

Осигурените възможности от Дружеството включват и плащане от разстояние през интернет, терминални устройства, мобилен телефон

 

„ЧЕЗ Електро България“ АД напомня на своите клиенти, че възможностите, които осигуряват начините за плащане на сметки от разстояние, са за предпочитане, особено в ситуацията на прилагане на засилени мерки за предпазване от опасността за заразяване с коронавирус.

Дружеството призовава клиентите да използват осигурените от Дружеството 9 начина за безкасово плащане – по банков път чрез директен дебит, банкомат или платежно нареждане, по интернет чрез интернет банкиране, системите на ePay.bg, ОББ, Icard.bg и Транскарт или директно през сайта на ЧЕЗ, с sms през системите на ePay и Icard, които дават на клиентите и достатъчно сигурност.

 

„ЧЕЗ Електро България“ АД напомня на клиентите, че номерата на банковите сметки на Дружеството за битови клиенти са: СИТИ Банк IBAN: BG62 CITI 9250 1111 1CEZ EL и ING Банк IBAN: BG97 INGB 9145 1111 1 CEZ EL, а за бизнес клиенти ING Банк IBAN: BG72 INGB 9145 7777 7CEZ EL и СИТИ Банк
IBAN: BG37 CITI 9250 7777 7CEZEL.

 

За клиентите, които нямат възможност да използват безкасовите начини на плащане, „ЧЕЗ Електро България“ АД напомня, че на тяхно разположение са и общо 6 280 места за плащане, включително каси на партньорите ни „Изипей“, „Фастпей“, „Български пощи“, Банка „ДСК“, „УниКредит Булбанк“, като препоръката на Дружеството е при посещението на касовите салони им стриктно да се спазват разпоредените мерки за ограничаване възможността от заразяване с вируси. Клиентите могат да превеждат дължимата сума по клиентски номер и фактура и чрез над 1 000 терминални устройства на Cashterminal.

 

Допълнителна информация за възможностите за различните видове плащания може да се получи и на телефонна линия 0700 10 010, на info@cezelectro.bg, както и на сайта на компанията www.cez.bg, секция „За клиента“.

 

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД

е-mail: parvoleta.miteva@cez.bg

 

 

ЗАПОВЕД РД-01-131 ОТ 17.03.2020 НА КИРИЛ АНАНИЕВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РД-01-131 ОТ 17.03.2020

http://ope.moew.government.bg/bg