ТЕСТ НА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

ВАЖНО!

Във връзка със стартирането на проекта “ЛАСО” (Локална автоматизирана система за оповестяване) в “Аурубис България”, който има за цел ранно предупреждение на служителите и населението в потенциално застрашени зони, чрез крайни акустични и/или светлинни устройства на 20.12.2017г. от 10:30ч. до 11:30ч, ще се извърши техническа проверка на системата.

//График на тестовете, допълнителна информация и контакти за връзка//

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването 19.12.2017г.

ЧЕЗ Разпределение предупреждава, че ще има планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Златица.

На 19. 12. 2017 г. /10:00 – 12:00 ч. / –  Златица: Братя Миладинови, Васил Друмев, Вела Пеева, Генерал Гурко, Димчо Дебелянов, Драва, Захари Стоянов, Иван Русеков, извън регулация, Максим Горки, Сава Чукалов, Събко Милков, Юрий Гагарин;

 

Свободно работно място за РЕХАБИЛИТАТОР.

Дневен център за деца и възрастни хора с  увреждания – гр. Златица, обявява свободно работно място за РЕХАБИЛИТАТОР, на 7 часов работен ден.

Подробна информация може да намерите в прикачения документ или в менюто обяви на сайта на община Златица.

 

Коледно-новогодишна програма на община Златица 2017.

Коледно-новогодишна-програма-на-община-Златица-1-2017-г