Честит празник

 

 

 

Заседание на общински съвет

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА,

 На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.23, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, свиквам редовно заседание №9 на ОбС–Златица на 28.05.2020г. /четвъртък/ от 17:00 часа в заседателната зала на библиотеката в НЧ „Христо Смирненски -1889” в гр. Златица. Заседанието ще се проведе при спазване на мерките предвидени в Заповед № РД-01-263/14.05.2020год. на министъра на здравеопазването, с която е обявена в страната епидемиологична обстановка. Гражданите, които имат питания, становища и изказвания , ще имат възможност да направят това, като влизат в залата, в която заседава общинския съвет по един.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЗЛАТИЦА:

/инж.Любомир Цветков/

 

 

Поздрав по случай 24 май

St_Genov

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Има в българския календар един необикновен празник – 24 май! Ден, в който със събудената за нов живот майска природа, се пробужда и българският дух. Ден на славянската писменост и българската просвета и култура, ден за прослава на равноапостолите – Кирил и Методий! Ден на буквите! Няма друг ден в календара ни, който така силно да ни обединява! Защото всеки един от нас носи Деня на Светите братя Кирил и Методий в сърцето си- там, където пази най-свидна обич към родители, към първия учител, към първата прочетена книга, към първите написани букви, към първите уроци от буквара. Днес е празник на любовта ни към хората, научили ни на четмо и писмо, отворили ни широко прозореца на знанието.

24 май – ден слънчев и светъл, обагрен с цветовете на пролетта, със звуците на един стар и вечно млад химн:
Върви, народе, възродени…!
Думи, които всеки българин знае от момента на пристъпването на училищния праг за първи път. Думи, които често пъти изговаряме наизуст без дори да се замислим за смисъла и гордостта, които носят. Поколения са марширували под ритмите на тази българска прослава на писменото слово.

24 май не е просто поредният официален празник – това е денят, в който всеки българин може да се  гордее, че е потомък на нация, заемаща стратегическо място в историята на Европа. 24 май е символ на достойнство, традиция и духовност.

Достойнство, защото на този ден честваме азбуката, която сме дали на света, даваща самочувствие, образованост и културна независимост.
Традиция – защото е най-дълго празнуваният ни празник в историята.
Духовност – защото е празник не на политици, а на културата и науката. На хората, градящи устоите на нацията, на хората, даващи ни идентичност и на тези, които възпитават поколенията след нас.

24 май е празник на българския учител. Защото българският учител с буквите влага своите сили и призвание, мисъл и сърце, за да учи и възпитава бъдещите поколения. Заради дръзновението им, заради апостолската им дейност, учителите заслужават поклон!

Честит 24 май на учителите !
Честит 24 май на учениците!
Честит 24 май на абитуриентите!
Честит 24 май на всички творци, на хората на науката и изкуството, на библиотечните работници, на читалищните деятели, на журналистите!

Честит празник, българи!

 

 

ПРОТОКОЛ 5 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ КЪМ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРОНАВИРУСА (COVID-19)

protokol-krizisen-shtab-COVID-19 21.05.2020

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

//Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване приема на деца//

 

 

ЗАПОВЕД РД-01-272 ОТ 20.05.2020 НА КИРИЛ АНАНИЕВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пълен текст на заповедта:

//Заповед РД-01-272 от 20.05.2020//

 

 

ЗАПОВЕД РД-01-263 ОТ 14.05.2020 НА КИРИЛ АНАНИЕВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

//Заповед РД-1-263 от 14.05.2020//

 

 

ПРОТОКОЛ 4 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ КЪМ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРОНАВИРУСА (COVID-19)

protokol-krizisen-shtab-COVID-19-13.05.2020

подмяната на етернитовите тръби от тръбопроводното захранване на общинските чешми

Уважаеми жители на град Златица,

Започна дейността по по протежението на ул.“Васил Левски“ от индивидуален източник. След подмяната им, водата отново ще потече в чешмите „Лястовицата“,  чешмата над СУ „Св.Паисий Хилендарски“, „Мечката“- в Градската градина, чешмата в градинката пред сградата на общината и тази, в непосредствена близост до полицейски участък-Златица. Средствата са осигурени от бюджета на Община Златица.
cheshmi_1cheshmi_2 cheshmi_3 cheshmi_4 cheshmi_5 cheshmi_6

 

 

сигнали за внезапно спиране на питейната вода

Във връзка с подавани от Вас сигнали за внезапното спиране на питейната вода на територията на гр.Златица,Община Златица потърси експертен отговор от местното В и К. Ето какво ни отговори г-н Наско Фотев – ръководител район В и К-Златица:

„В Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите на В и К-ЕООД-гр.София, глава пета, чл.38 се казва следното:

Подаването и отвеждането на вода може да бъде спряно от В и К оператора напълно или частично без предварително уведомяване на потребителите в следните случаи:

  1. При отстраняване на аварии по водопроводните и канализационните мрежи в срок до 8 часа, а по довеждащите водопроводи – до 12часа;
  2. При прекратяване на електрозахранването на помпени и пречиствателни станции и други елементи на В и К системите за период на прекъсване на електрозахранването;
  3. При стихийни бедствия (наводнения, земетресения, свличане на земни пластове, силни бури, обилни снеговалежи, замърсявания и др.) и производствени аварии, в резултат на които участъци от водопроводните системи са престанали да функционират или качеството на водата представлява опасност за живота и здравето на хората;
  4. При необходимост от увеличаване на притока на вода към места на възникнали пожари;
  5. При прекъсване на незаконно присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи;
  6. По силата на решение, издадено от компетентен орган в съотвествие с действащото законодателство.

Във всички останали случаи, когато се налага спиране на водоснабдяването сме длъжни предварително да съставим график и да уведомим жителите. Искам да подчертая, че спирането на водата се налага най-вече от възникнали аварии, за които няма как да знаем предварително кога и къде ще се случат. В тези ситуации действаме максимално бързо за отстраняването им.”

 

 

Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приеман на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

//Подробна информация//

 

 

ЗАПОВЕД РД-01-256 ОТ 11.05.2020 НА КИРИЛ АНАНИЕВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

rd-1-256-11.05.2020

Третиране на тревни площи срещу кърлежи и бълхи

tretirane na zeleni ploshti

обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи

Уважаеми съграждани,

Община Златица съобщава, че при благоприятни метеорологични условия (сухо и безветрево време) ще проведе плануваната за 2020 г. дезакаризация (обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи) на тревни площи, публична общинска собственост от територията на община Златица, включваща и селата Църквище, Петрич и Карлиево,  която ще се проведе  в периода 11-13 май 2020г.

Третирането срещу бълхи и кърлежи ще се извършва   от фирма „Витаконтрол” ЕООД ,  в часовете от 07.00 до 17.00 часа, с препарата „Сайръс 10 ЕВ”.

Всеки обработен терен  ще бъде маркиран с подходяща визуална комуникация за информация на населението. Ще е отбелязана датата на обработката и карантинният период.

При неблагоприятни метеорологични условия, графикът ще се измести със съответния брой дни.

Приоритет се дава на дворовете на учебни и детски заведения, по-големите паркове и обособени детски площадки.

Призоваваме Ви да следите указателните табели за извършената обработка и да спазвате 24-часовия карантинен срок.

//Информационен лист за безопастност//

 

 

косене на тревните площи

Уважаеми съграждани,

От днес, 7 май 2020г., започна косенето на тревните площи на територията на гр.Златица, с.Църквище, с.Петрич и с.Карлиево. Предвидено е то да бъде завършено до 10 май включително, но при неблагоприятни метеорологични условия  ще бъде удължено според необходимото за целта време.

 

 

ЗАПОВЕД РД-01-250 ОТ 05.05.2020 НА КИРИЛ АНАНИЕВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Министърът на здравеопазването актуализира заповедта, с която от утре, 6 май, на ресторантите, кафе сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.) при спазване на определени противоепидемични мерки.

В актуализираната заповед на министъра се посочва, че разстоянието между масите в заведенията трябва да бъде минимум 1,5 метра. Обслужващият персонал трябва да бъде с поставена защитна маска за лице или със защитен шлем. Препоръчително е носенето на ръкавици.

С новата заповед е актуализирано и разстоянието между чадърите в самостоятелни плувни комплекси и басейни. Разстоянието между два чадъра, измерено от центъра на чадърите, в площите на открито около басейните, трябва да бъде най-малко 5 метра.

С издадената днес заповед се допускат и посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.

С пълния текст на Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

//Заповед РД-01-250 от 05.05.2020//

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg