Съобщение относно регистрирането на кандидатските листи за местни избори 2019

Общинска избирателна комисия – Златица уведомява, че съгласно т. 18, т. 1 от Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

– предложение от партията /коалицията/ местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа);

-предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат.

-за всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община /район/ кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата.

 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ЗЛАТИЦА

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК на територията на община Златица, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

//Линк към Покана в секция “Избори”//

13.09.2019

 

 

Покана 21.09.2019

plakat

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Pozdravitelen adres magadan