Съобщение до земеделските стопани 08.11.2018

08.11.2018-syobshtenie do zemedelskite stopani

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД – „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГР. ПАНАГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП”

09.10.2018 obshtestveno obsyjdane gazoprovod panagiurishte pirdop

/линк до доклада за ОВОС/

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 15, ал. 1 от

Закона за общинския дълг

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

от местната общност на:

 Поемане на дългосрочен дълг  по проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, ЗА ОБЩИНИТЕ ЗЛАТИЦА, АНТОН, КОПРИВЩИЦА, МИРКОВО, ПИРДОП, ЧАВДАР И ЧЕЛОПЕЧ”

 

На 06.12.2018 г. (петък) от 16.30 ч. в зала на I-ви етаж  в сградата на общинска администрация гр. Златица

Материалите за общественото обсъждане са публикувани на сайта на общината и са на разположение на гражданите на гише № 1 в сградата на общинска администрация Златица и при техническите секретари в кметствата Църквище, Петрич и Карлиево. /виж тук/

Съобщение до стопаните на кучета

Съобщение 117 ЗМДТ