Съобщение относно извършване на ремонтни работи по път II-37 в участъка гр. Етрополе – гр. Златица

Заповед

Разписание на автобуса преминаващ през прохода “Кашана”

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Златица ви кани назаключителна пресконференция, която  ще се проведе на   12.08.2014 г. от 11.00 часа в конферентната зала на І етаж в сградата на Общинска администрация – град Златица.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с изпълнените  дейности по проект„Европейска пътна карта на Община Златица за Програмен период 2014- 2020 г.”,съгласно договор № 13-13-85/ 25.11.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.