СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно: Определяне на населените места, в които се произвеждат избори за кметове на кметства, създадени по силата на ИК.

 
В изпълнение на Решение № 1483-МИ от 19.05.2015 г. на ЦИК обявявам, че на 25.10.2015 г. в селата Църквище, Карлиево и Петрич заедно с изборите за общински съветници и кмет на община, ще се произвежда и избор за кмет на кметство.

 

ИНЖ. МАГДАЛЕНА ИВАНОВА
Kмет на община Златица

 

————————————————————————–

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЧЕЗ СОФИЯ ОБЛАСТ 31.08 – 04.09.2015 

—————————————————————————-

П О К А Н А

 

Народно читалище „Христо Смирненски – 1889 г.”

гр. Златица

 

о р г а н и з и р а

 

ДЕСЕТИ  РЕГИОНАЛЕН  ПОЕТИЧЕН КОНКУРС

  ЗА  НАПИСВАНЕ  СТИХОТВОРЕНИЕ  НА  ТЕМА

 

  „иска ми се да живея”

 

ПО ПОВОД

ПЪРВИ ОКТОМВРИ  –  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН

НА ПОЕЗИЯТА И МУЗИКАТА

И ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДАМЯН ДАМЯНОВ

Право за участие в конкурса имат жители на

средногорския регион

Конкурсът ще се проведе в 3 категории по възрастови групи:

 От 13 до 18 годишна възраст

От 19 до 30 годишна възраст

Над 30 годишна възраст

Творбите ще се оценяват от 3–членно жури

Творбите трябва да бъдат предадени до 29-ти септември

в библиотеката или на e-mail: zlatlib@mail.bg

Конкурсът ще се проведе на 1–ви  октомври (четвъртък)

 от 17.30 ч.

в малката зала на читалището

gora