Съобщение

Информация за планова подмяна на електромери на територията на Софийска област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19-24 януари 2015 г.

Виж тук

На 19.01.2015 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Златица – Баба Тонка: 1, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Гълъбец: 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 34, 34А, 35, 37, 39, 41, 49, 5, 9; Пейо Яворов: 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 2 А, 21, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стара планина: 12, 19, 21, 25, 27, 31, 4, 6, 8; Стефан Караджа: 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Харалампи Самарджиев: 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 3, 6, 7, 8, 9

 

На 20.01.2015 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Златица – Баба Тонка: 1, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Гълъбец: 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 34, 34А, 35, 37, 39, 41, 49, 5, 9; Пейо Яворов: 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 2 А, 21, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стара планина: 12, 19, 21, 25, 27, 31, 4, 6, 8; Стефан Караджа: 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Харалампи Самарджиев: 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 3, 6, 7, 8, 9

 

На 21.01.2015 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Златица – Баба Тонка: 1, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Гълъбец: 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 34, 34А, 35, 37, 39, 41, 49, 5, 9; Пейо Яворов: 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 2 А, 21, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стара планина: 12, 19, 21, 25, 27, 31, 4, 6, 8; Стефан Караджа: 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Харалампи Самарджиев: 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 3, 6, 7, 8, 9

 

На 22.01.2015 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Златица – Васил Левски: 20, 24, 26, 43, 45; Златишки проход: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Оборище: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Синчец: 1, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 23, 25, 4, 6, 7, 8, 9

 

На 23.01.2015 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Златица – Васил Левски: 20, 24, 26, 43, 45; Златишки проход: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Оборище: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Синчец: 1, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 23, 25, 4, 6, 7, 8, 9

Съобщение

Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Софийска област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19-24 януари 2015 г.

Виж тук

На 19.01.2015 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Златица – Баба Тонка: 1, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Гълъбец: 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 34, 34А, 35, 37, 39, 41, 49, 5, 9; Пейо Яворов: 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 2 А, 21, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стара планина: 12, 19, 21, 25, 27, 31, 4, 6, 8; Стефан Караджа: 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Харалампи Самарджиев: 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 3, 6, 7, 8, 9

 

На 20.01.2015 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Златица – Баба Тонка: 1, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Гълъбец: 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 34, 34А, 35, 37, 39, 41, 49, 5, 9; Пейо Яворов: 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 2 А, 21, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стара планина: 12, 19, 21, 25, 27, 31, 4, 6, 8; Стефан Караджа: 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Харалампи Самарджиев: 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 3, 6, 7, 8, 9

 

На 21.01.2015 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Златица – Баба Тонка: 1, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Гълъбец: 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 34, 34А, 35, 37, 39, 41, 49, 5, 9; Пейо Яворов: 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 2 А, 21, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стара планина: 12, 19, 21, 25, 27, 31, 4, 6, 8; Стефан Караджа: 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Харалампи Самарджиев: 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 3, 6, 7, 8, 9

 

На 22.01.2015 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Златица – Васил Левски: 20, 24, 26, 43, 45; Златишки проход: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Оборище: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Синчец: 1, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 23, 25, 4, 6, 7, 8, 9

 

На 23.01.2015 г. /09:00 – 16:00 ч/ – Златица – Васил Левски: 20, 24, 26, 43, 45; Златишки проход: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Оборище: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Синчец: 1, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 23, 25, 4, 6, 7, 8, 9