КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА.

Община Златица, на основание чл.14 ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и Заповед № 265 / 19.06.2017 година на кмета на общината, ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Старши юрисконсулт“ в община Златица.

//ЗА ИНФОРМАЦИЯ//

 

 

Заповед

Заповед за нов преносен газопровод от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

//Заповед//